Hans Biesheuvel en Toon Corver nieuwe commissarissen Movares

Mutaties

Hans Biesheuvel en Toon Corver nieuwe commissarissen Movares

Toon Corver is per 1 juli 2020 benoemd als lid rvc van Movares, op voordracht van de Ondernemingsraad. Hij is zelfstandig strategisch adviseur/interim bestuurder en toezichthouder bij diverse organisaties en daarvoor is hij o.a. CFO bij Arcadis Europe geweest. 
Hans Biesheuvel is per 1 september 2020 benoemd als voorzitter rvc van Movares. Hij is o.a. Voorzitter en Co-Founder van ONL voor Ondernemers en Directeur-Eigenaar van Habest Holding B.V.

Benoeming twee leden raad van toezicht RAV Haaglanden

Marloes Borsboom-Turabaz en Raymond van Hattem zijn benoemd als leden raad van toezicht bij RAV Haaglanden. Marloes Borsboom-Turabaz krijgt de portefeuille Openbaar bestuur & juridische zaken, Raymond van Hattem de portefeuille HR & organisatie. 
Marloes Borsboom-Turabaz is senior associate bij Charistar en oprichter en directeur van bureau Swahlen. Vanuit Swahlen is zij projectleider bij Vereniging Nederlandse Gemeenten CO2 -reductie gemeenten. Sinds februari 2020 is zij tevens lid raad van toezicht Energie Academie Den Haag. 
Raymond van Hattem is directeur HR bij ProRail en sinds 2018 lid raad van commissarissen bij Wooninvest en voorzitter van de remuneratiecommissie.

Hans van der Molen nieuwe voorzitter rvt CCV

Per 7 september is Hans van der Molen benoemd als voorzitter raad van toezicht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hans van der Molen is Directievoorzitter bij Berenschot Groep bv.

Suzanne Keijl nieuwe commissaris HW Wonen

Suzanne Keijl is benoemd als lid van de raad van commissarissen bij HW Wonen. Suzanne Keijl is bijna 20 jaar partner bij PwC Nederland, daarnaast is zij lid van het Investment Committee InnovationQuarter Capital in Den Haag en lid rvc Wadinko.

Kim Smit benoemd als lid raad van toezicht bij Stichting Regionale Omroep West

Kim Smit is een ervaren CFO/bestuurder/toezichthouder die een brede, internationale carrière heeft opgebouwd via een ruime schakering aan functies bij Royal Dutch Shell. In 2018 is zij toegetreden tot de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).