Duurzaamheid verdient meer aandacht in het toezicht

Gastcolumn

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit staan steeds hoger op de agenda van financiële instellingen. Zij erkennen duurzaamheid als voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie. Hoogste tijd dat ook raden van toezicht het op de agenda zetten, aldus Hidde van Kersen, verbonden aan non-profitorganisatie Marine Stewardship Council en zelf meervoudig toezichthouder.

Klimaatverandering

Er is geen commissaris meer die het zich kan veroorloven niet over duurzaamheid na te denken. In welke sector u ook actief bent, de context van elk bedrijf is door sustainability-vraagstukken drastisch aan het veranderen. Vier recente nieuwsberichten maakten dat nog eens duidelijk.

Versnelling transitie fossiele naar hernieuwbare koolstof

Woensdag 23 september kondigden Unilever, Beiersdorf, Henkel, SHV en zeven andere grote ondernemingen de vorming aan van een Renewable Carbon Initiative. Doelstelling van de samenwerking is het versnellen van de transitie van fossiele naar hernieuwbare koolstoffen. In 2050 willen deze ondernemingen fossiele koolstoffen in hun industrieën volledig hebben vervangen door hernieuwbare koolstoffen uit alternatieve bronnen, zoals biomassa, direct CO2-gebruik en recycling.

Ceo’s reduceren ook eigen CO2-voetafdruk

Donderdag 24 september lanceerde een aantal ceo’s van Duitse techbedrijven en investeringsfondsen een ‘Leaders for Climate Action’. Deelnemende bedrijven willen carbonneutraal worden en pleiten voor een wereldprijs op CO2-emissies. Dat is al ambitieus genoeg, maar het bijzondere van dit initiatief is dat de ceo’s zich ook persoonlijk committeren om de eigen carbon footprint te reduceren. Grote namen zijn onder meer Delivero Hero, Blabla Car, Flixbus en fondsen als eVentures en Picus Capital.

Grote beleggers spreken bedrijven en regeringen aan op impact

Op vrijdag 25 september werd de ‘Finance for Biodiversity Pledge’ ondertekend door 26 banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en impactfondsen, met een beheerd vermogen van meer dan drie biljoen euro. Zij roepen bedrijven en regeringen op om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. ‘Blijvend verlies van biodiversiteit vormt een van de grootste systeemrisico's voor het leven op de planeet’, zegt Aegon. De verzekeraar belooft bedrijven waar het in belegt aan te spreken op hun invloed op natuur en milieu.

Verhandelbare waterprijs om gevolgen klimaatverandering te managen

En op zaterdag 26 september kondigde de CME Chicago, de grootste derivatenbeurs ter wereld, de introductie aan van een verhandelbare waterprijs. Volgens toezichthouders van de Commodity Futures Trading Commission is het kunnen verhandelen van derivaten, gelinkt aan de prijs van water, belangrijk voor bedrijven en beleggers om de gevolgen te kunnen managen die klimaatverandering heeft op de stabiliteit van het financiële systeem.

Geen separate duurzaamheidsstrategie

Deze vier nieuwsberichten zullen niet iedereen zijn opgevallen. Maar wie ze op een rijtje ziet, herkent vier majeure uitdagingen van deze tijd: circulaire economie, klimaatverandering, biodiversiteit en toenemende waterschaarste. Het zijn uitdagingen die mondiaal en lokaal kansen bieden, maar ook grote risico’s met zich meebrengen. De potentiële impact op het vermogen van een organisatie om op de lange termijn waarde te kunnen blijven creëren, is onmiskenbaar. Oud-Unilever-topman Paul Polman zei destijds al dat hij geen separate duurzaamheidsstrategie had: ‘sustainability is the business strategy’.

Kennis over duurzaamheid op niveau brengen

Toezichthouders hebben de taak om de continuïteit van de organisatie te bewaken. Hoog tijd dus om duurzaamheid hoog op de toezichtagenda te plaatsen. En om als raad van toezicht te zorgen dat de kennis over dit onderwerp op niveau wordt gebracht. Zo nodig kan de eerstvolgende vacature al daarvoor worden benut.  

Hidde van Kersen is toezichthouder bij diverse organisaties en directeur Benelux bij Marine Stewardship Council, het wereldwijde keurmerk voor duurzame visserijen.

Klik hier voor contact met Hidde van Kersen.