Nieuwe EU-Impactscan

‘Gemeenten worden overvallen door Europees beleid’

De Europese Unie is steeds bepalender voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Om gemeenten tijdig te laten anticiperen op nieuw beleid en te helpen financiële kansen te grijpen is er een nieuwe EU-Impactscan. De scan geeft gemeenten inzicht in de mate waarin zij op de EU zijn aangesloten.

Het implementeren en uitvoeren van bindende Europese wet- en regelgeving (aanbesteden, fijnstof) is een gemeentelijke verplichting. Maar lokale overheden bepalen zelf in welke mate zij ‘Europeaniseren’. Afgelopen jaren was een trend waarneembaar bij gemeenten en de mate waarop zij aangesloten zijn op de Europese Unie. ‘Eerst werkte elke gemeente Europa-proof en daarna ging het over Europa-wise, gericht op projecten en financiering’, aldus Vincent Ketelaars, manager Europa bij ERAC (adviesbureau regionale ontwikkelingen). Duidelijk is dat Europa als vierde bestuurslaag veel impact heeft op thema’s die op gemeentelijk niveau spelen. ‘Sommige gemeenten worden overvallen door Europees beleid. Ze hebben onvoldoende vakkennis in huis en werken ook niet samen met andere gemeenten. Zo'n slechte aansluiting op Europa leidt tot concurrentie en gemiste kansen en dat kost uiteindelijk geld’, zegt Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool en als associé verbonden aan Berenschot. Inzicht in de mate waarin de EU is doorgedrongen in de decentrale overheidsorganisatie – en of dat anders kan – is dus essentieel om alle mogelijkheden optimaal te benutten.

Europese acties in beeld

De (*) EU-Impactscan (een initiatief van Berenschot en ERAC) maakt de Europese ambities van een gemeente inzichtelijk. Tevens geeft de scan bestuurders en de ambtelijke top inzicht in hoeverre zij Europa hebben ingebed in organisatie en beleid en hoe zij presteren ten opzichte van andere decentrale overheden. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s: Europese strategie, organisatie-inrichting, financiering, (inter)nationale samenwerking en public affairs. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:

  • Wat is de gemeentelijke EU-strategie en hoe is deze georganiseerd?
  • Hoe actief is de gemeente op dit moment binnen de EU?
  • Beschikken bestuurders over actuele kennis en vaardigheden voor Europese actie

Meer grip

De EU-Impactscan is ontwikkeld voor bestuurders en de ambtelijk top van gemeenten. Het uiteindelijke doel is om gemeenten te ondersteunen bij het maximaliseren van hun impact in Brussel. Denk hierbij, naast het inzichtelijk maken van de huidige situatie ook aan ondersteuning in de vorm van EU-trainingen, ondersteuning bij het verkrijgen van subsidies of hulp bij het ontwikkelen van een EU-strategie.   

==(*) De EU-Impactscan komt voort uit een samenwerking met onderzoekers van de Haagse Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân, en wordt uitgevoerd door Berenschot Utrecht en adviesbureau ERAC (European and Regional Affairs Consultants) in Den Bosch. Benieuwd of uw organisatie meer kan halen uit de EU? Kijk op www.euimpactscan.nl voor meer informatie of schrijf u nu in via https://www.berenschot.nl/expertise/diensten/beleidsonderzoek/eu-impactscan/.