Semipubliek

Governance Radar

Oud-commissarissen van zeetransportbedrijf Fairstar zijn ook in hoger beroep aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk toezicht. Wat ging er mis?

Best practice

Een grondig begrip van technologie en de organisatiedoelstellingen, samenwerken met financiële experts en datawetenschappers en oog hebben voor de potentiële gevaren van AI: met die randvoorwaarden kan kunstmatige intelligentie het toezicht helpen optimaliseren, stelt Bram Gubbels, managing partner van communicatieadviesbureau X-Ingredient en aankomend commissaris.

Leiderschap

Overbrugging na het vertrek van een directeur, operationele problemen, een crisis of een dreigend faillissement: het zijn klassieke redenen voor de raad van commissarissen om de hulp van een interim directeur in te roepen. Toch besluiten toezichthouders soms niet of te laat tot de inzet van tijdelijke externe ondersteuning, op basis van onjuiste argumenten. Gerard Rohaan, vennoot van Custom Management Interim Directeuren, schetst vijf misvattingen.

Compliance

Grote werkgevers zijn met ingang van 1 juli 2024 als onderdeel van het Klimaatakkoord verplicht om gegevens over werkgebonden mobiliteit te rapporteren. Raden van commissarissen moeten het bestuur aanspreken op de naleving en concrete invulling van de nieuwe CO2-rapportageverplichting voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Niels van Boekel van Van Doorne schetst de belangrijkste onderdelen.

Duurzaamheid

Rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive levert tastbare voordelen op, ook al worstelen organisaties met krappe tijdlijnen en de complexiteit van het implementeren van de regelgeving. Dat blijkt uit PwC’s Global CSRD Survey 2024. Cruciaal: directe betrokkenheid van topbestuurders en een soepel samenspel van het ‘machtstrio’: cfo, cio en cso.

Governance Radar

Inmiddels is de portefeuilleverdeling voor kabinet-Schoof I bekend. Maar waar is de minister van Goed Bestuur, een van de kernthema’s van NSC-leider Pieter Omtzigt? Plus: drie actiepunten waarmee de nieuwe governanceminister meteen aan de slag zou kunnen.

Interview met Agnes Koops-Aukes, CEO van PwC

De complexe vraagstukken van deze tijd vragen om een bredere kijk en om meer samenwerking in ecosystemen. Alleen dan kunnen organisaties succesvol zijn en relevant blijven. Dat zegt Agnes Koops-Aukes, CEO van accountants- en advieskantoor PwC, in de podcast CEO’s op koers. Ook stof tot nadenken voor commissarissen en toezichthouders.

Symposiumverslag

De werkgeversrol van commissarissen en toezichthouders is toe aan professionalisering én moet mee-ademen met maatschappelijke ontwikkelingen, zo komt naar voren tijdens het symposium en de publicatie De 7 B’s van goed werkgeverschap van kennisplatform Wesselo Governance. ‘Haal de pijn en de cultuurrisico’s in de organisatie boven water.’

Checks & Balances

In de huidige dynamische en uitdagende omgeving is het organiseren van kritisch vermogen een kritische succesfactor voor bedrijven, volgens Casper van Leusden, vennoot van Custom Management Interim Directeuren. Daarbij gaat het niet alleen om een goede governancestructuur, maar vooral om leiderschap dat tegenspraak van interne en externe stakeholders omarmt en integreert in de processen, besluitvormingsmechanismen en cultuur van de organisatie. Commissarissen kunnen daarop toezien en de ceo of dga ook zélf tegenspel bieden.

Column

Het groeiende wantrouwen in de samenleving jegens gezagsdragers raakt ook de top van organisaties. Bestuurders moeten intern vertrouwen creëren door transparantie, communicatie, betrokkenheid en zorgzaamheid. Als ze daar niet in slagen, moeten toezichthouders hun daarop durven aanspreken, stelt Anthon van der Horst, executive adviseur GITP. En: ‘Durf uzelf onderdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek te maken.’