Hoe geïnspireerd en inspirerend is uw bestuurder?

Column

Inspiratie is de brandstof voor zakelijk succes en leiderschap. Geef als commissaris naast formele zaken dus ook aandacht aan het onderwerp inspiratie in de boardroom, bepleit Anthon van der Horst, executive adviseur GITP. Niet om kritisch te zijn, maar om te helpen het bestuur nog effectiever te maken. ‘Wat je aandacht geeft groeit.’

In onze drukke wereld, waar prestaties en efficiëntie hoog in het vaandel staan, vergeten we vaak de kracht van inspiratie. Inspiratie is niet alleen voor kunstenaars en dromers: het is de brandstof voor vele successen in zaken en leiderschap. Stelt u zich als toezichthouder wel eens de vraag: hoe geïnspireerd en inspirerend is mijn bestuurder?

Ongrijpbaar fenomeen?

Inspiratie lijkt een ongrijpbaar fenomeen, je hebt geluk als je geïnspireerd bent. Inspiratie heb je of je hebt het niet. Deze ongrijpbaarheid ontslaat ons echter niet direct van de verantwoordelijkheid om erop toe te zien of inspiratie aanwezig is bij de leiding en in bredere zin in de organisatie. Laat staan om er echte aandacht voor te hebben. Terwijl het wel degelijk is te beïnvloeden.

Begin bij uzelf

Onderzoek toont aan (zie onder anderen Kaufman, 2011) dat inspiratie geen toevalstreffer is. Hoe kunnen we inspiratie aanwakkeren in onze dagelijkse routines vol vergaderingen en deadlines? Dat begint bij uzelf. Weet u zelf eigenlijk wat u inspireert? Hoe neemt u dat waar en wat hebt u nodig om die inspiratie te ervaren? In mijn praktijk merk ik dat leiders echt kunnen winnen door zich nog veel bewuster te zijn van hun eigen inspiratiebronnen. Dat kan van alles zijn: van kunst, een leuk gesprek, persoonlijke groei en het oplossen van een probleem tot het werken aan een moeilijk vraagstuk, et cetera.

Inspirerend vermogen

Hebt u als toezichthouder een beeld van de inspiratie van de medewerkers van de organisatie? Heeft uw bestuur aandacht voor individuele inspiratie, zijn er creatieve voorstellen, projecten die boven verwachting goed lopen, zijn er nieuwe oplossingen bedacht voor bestaande problemen? En wat vindt u van het inspirerend vermogen van uw bestuurder? Hij of zij is het voorbeeld voor de rest van de organisatie.

Vier vragen

Let er eens op of uw bestuurder geïnspireerd én inspirerend is door uzelf de volgende vragen te stellen en ze met uw bestuurder te bespreken:

  • Wat inspireert uw bestuurder en op welke wijze organiseert uw bestuurder aandacht voor de eigen inspiratie?
  • Voelt u de persoonlijk inspiratie van uw bestuurder, komt deze authentiek over? Kunt u daarover feedback geven?  
  • Inspirerende leiders hebben doorzettingsvermogen, veerkracht, zijn optimistisch. Hebt u een beeld van deze eigenschappen bij uw bestuurder en zo ja geeft u daarover wel eens een compliment?
  • Wat vindt u van de uitgedragen visie, wordt u er zelf warm van?  Weet u hoe dat komt en laat u merken of u wel of niet geïnspireerd raakt? Is dat bespreekbaar?

Mooie gesprekken

Bespreek of uw bestuurder weet wat anderen inspireert en hoe hij of zij daaraan aandacht besteedt.  Kent uw bestuurder zijn direct reports ook op dit vlak? U zult merken dat het hele mooie gesprekken gaat opleveren!

Aandacht voor inspiratie leidt tot méér inspiratie

Het pleidooi wat ik hier wil houden is dat u naast allerhande formele zaken ook aandacht geeft aan het onderwerp inspiratie. Niet om kritisch te zijn, maar om te helpen het bestuur en management nog effectiever te maken. Onderzoek uit de positieve psychologie laat zien dat aandacht voor inspiratie alleen al leidt tot meer inspiratie. Want wat je aandacht geeft groeit!

Klik hier voor contact met Anthon van der Horst.