Toezichthouders in het nieuws

On Board

Zo treurig

Mark Rutte maakte ook duidelijk wat hij in ieder geval na zijn premierschap niet gaat doen: ‘Ik wil geen commissaris of toezichthouder worden, of speeches gaan houden over mijn tijd als premier. Dat is zo treurig.’

(Bron: FD)

Ajax laat aandeelhouders niet oordelen over directie en raad van commissarissen

Op de algemene vergadering van aandeelhouders van Ajax wordt niet geoordeeld over het functioneren van de directie en de raad van commissarissen. De Amsterdamse club laat weten dat die onderwerpen van de agenda zijn gehaald.

De directie en de leden van de rvc vinden het ongepast om de aandeelhouders om zogenoemd decharge te vragen zolang er nog een onderzoek loopt naar mogelijke belangenverstrengeling van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij transfers. Als de aandeelhouders decharge zouden verlenen, dan kunnen directeuren en commissarissen niet meer aansprakelijk worden gesteld voor het gevoerde beleid in de afgelopen periode. De vergadering voor aandeelhouders is op 17 november. Ajax meldt dat het onwaarschijnlijk is dat een onafhankelijk extern onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van Mislintat door een forensisch accountant dan al is afgerond. Op diezelfde vergadering worden Michael van Praag en Leo van Wijk voorgedragen als nieuwe leden van de rvc. Van Praag is de beoogd opvolger van voorzitter Pier Eringa, die is vertrokken nadat hem was verweten dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de ontslagen Mislintat.

(Bron: NU.nl)

Commerciële privé woningverhuur bestuurders en commissarissen woningcorporaties niet gewenst

De integriteit binnen de corporatiesector mag niet ter discussie staan. Daarom heeft het Aedes-bestuur er, naar aanleiding van bevindingen en vragen van Nieuwsuur, voor gekozen de normen over privéverhuur te verduidelijken.

Wat Aedes betreft is het zowel voor corporatiebestuurders als voor commissarissen in principe niet gewenst dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat bestuurders en commissarissen privé woningverhuur altijd melden en laten beoordelen. Aedes gaat samen met Aw, VTW en NVBW de beoordelingscriteria verder uitwerken. Nieuwsuur heeft een aantal gevallen van bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties uitgeplozen. Op basis daarvan hebben ze vragen gesteld of er daarbij sprake is van (mogelijke) belangenconflicten dan wel twijfelachtig verhuurderschap.

(Bron: Aedes.nl)

Governance commissie zoekt nieuwe voorzitter

Na de vaststelling van een nieuwe Corporate Governance Code door de vorige Monitoring Commissie Corporate Governance, was onduidelijk of er een opvolger van die commissie zou komen. Inmiddels is de commissie op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Dat blijkt uit recente advertenties in NRC en het FD, waarin de commissie aangeeft dat er een vacature is voor het voorzitterschap. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code in te stellen per 1 januari 2024, zo stelt de advertentie. Benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie is voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

(Bron: Accountant.nl)

Toezichthouders sportbedrijf Sportaal in Enschede collectief opgestapt

De voltallige Raad van Commissarissen van sportbedrijf Sportaal in Enschede is opgestapt. De aanleiding is een verschil van inzicht met de bestuurder van Sportaal en met Enschede als enig aandeelhouder.

 Wat de aanleiding is voor het verschil van inzicht blijft onduidelijk. De gemeente houdt het op ‘governance’. 'Dit uit zich in de rolopvatting en de invulling van taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen', aldus een woordvoerder van de gemeente. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de organisatie. Kennelijk was er bij Sportaal onduidelijkheid over de bevoegdheden van de commissarissen.

De gemeente, Sportaal en de vier opgestapte commissarissen hebben afgesproken dat het vertrouwelijk is wat ze hebben besproken en dat ze het binnenskamers houden. De gemeente kan wel zeggen dat het niks te maken heeft met de nieuwbouw van het zwembad. De gemeente neemt als enig aandeelhouder tijdelijk de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen over. Tegelijk start de zoektocht naar een nieuwe raad van Commissarissen. Een raad van drie in plaats van vier leden onder wie een commissaris die door de ondernemingsraad wordt aangedragen. 'Om zo de relatie met het personeel van Sportaal te versterken', zo stellen burgemeester en wethouders.

(Bron: Stentor)

Bloemen plukken langs het ravijn

Gerdi Verbeet neemt eind van dit jaar na twee termijnen afscheid van de raad van commissarissen van Siemens Nederland. Marguerite Soeteman-Reijnen neemt haar plaats in als voordrachtscommissaris. Het blad Management Scope deed een dubbelinterview met de scheidende en de nieuwe commissaris. Een van de vragen (en de antwoorden):  

Wat betekent het voor een commissaris om te zijn voorgedragen door de OR? Is dat een extra verantwoordelijkheid? Geeft het extra druk?

Verbeet: ‘Nee, helemaal niet. Het is een feest om voordrachtscommissaris namens de OR te zijn. Het is een ontzettend leuke rol. Je maakt de vergaderingen van de ondernemingsraad mee, waardoor je in klare taal te horen krijgt hoe de zaken gaan in het hart van het bedrijf. Alles wat op de werkvloer leeft, kun je daardoor meenemen naar de rvc. Voor de bedrijfstop is die input ontzettend belangrijk. Er zijn hier gelukkig helemaal geen spanningen tussen OR en bestuur. Ze trekken buitengewoon goed met elkaar op. De OR heeft een voeten- op-tafelrelatie met het management en wordt betrokken bij alle ontwikkelingen. Heel prettig.’

Soeteman-Reijnen: ‘Ik geloof heel erg in de driehoek bestuurders, commissarissen en werknemers. Als rvb, rvc en OR vaar je op dezelfde boot. Je moet samen het schip op koers zien te houden, ook tijdens zware stormen. In mijn rol, als door de OR voorgedragen commissaris, wil ik vooral dicht bij de operatie staan. Dat vind ik waardevol. Ik heb me vooral voorgenomen om te luisteren wat er in het bedrijf speelt. Goed kunnen luisteren is voor zo’n commissaris een superbelangrijke eigenschap.’

Verbeet geeft haar opvolger ook nog haar visie op de rol van toezichthouder mee:

‘Als commissaris moet je de directie de moed geven om de bloemen te plukken die langs het ravijn staan. Je moet zorgen dat je bestuurders zekert, maar ook stretcht. En verder moet je heel veel vragen stellen. Door de juiste vragen te stellen, open je luikjes.’

(Bron: Management Scope)