On Board

Commissarissen en toezichthouders in het nieuws

Jeroen de Haas weg bij Eneco

Reconstructie in het FD. Jeroen de Haas stond twee maanden geleden nog in een zaaltje vlak bij Rotterdam Centraal. Voor hem zaten de aandeelhouders van Eneco. Hij, de bestuursvoorzitter van het energiebedrijf, had net een overeenkomst getekend, samen met de aandeelhouders en de commissarissen. Die middag was de boodschap: alle partijen zouden dezelfde kant op gaan. Met als doel om Eneco te verkopen. (…) Maar de commissarissen zullen zich ook hebben gerealiseerd: elke partij die zich meldt wordt door De Haas als ongewenst bestempeld. Een verkoop zonder topman is lastig. Maar het is altijd makkelijker dan verkoop met De Haas aan het stuur. (Bron: FD)

‘Niet principieel tegen deelnemingen’

Aandeelhouders grepen de vergadering ook aan om meer duidelijkheid te krijgen over recente geruchten dat TomTom op zoek is naar een partner. Het bedrijf ontkende die geruchten eerder en herhaalde dinsdag dat standpunt. Maar helemaal dicht zit de deur ook weer niet, zo bleek. ‘We hebben altijd gezegd dat TomTom de overgang [...] op eigen benen moet kunnen maken, maar er is geen principieel beletsel tegen deelnemingen door partners’, zei president-commissaris Peter Wakkie. (Bron: FD)

Cultuur governance 

Een focus op ondernemerschap (bij culturele organisaties –red.) veronderstelt extra zorg voor de governance. Een aantal kwesties dat zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan (zoals bij het Wereldmuseum Rotterdam, Het Valkhof in Nijmegen en het Stedelijk Museum Amsterdam), wijst daar ook op. Als er onvoldoende duidelijkheid is over de speelruimte die besturen van musea hebben en de toezichthoudende partijen onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen, dan gebeuren er ongelukken. (...) In het verlengde van de bezuinigingen zijn musea aangespoord ondernemender te zijn en meer eigen inkomsten te verwerven. In de praktijk blijkt dat een commerciëlere houding van musea op gespannen voet kan staan met de speelruimte die zij van hun subsidiënten krijgen. Ondernemen betekent risico nemen en hun innovatieve commerciële projecten kunnen op gespannen voet staan met de afspraken die zij met hun overheden maken. Ook vraagt dit om andere competenties van directie, management en raad van toezicht. Voor kleine en middelgrote musea is het verwerven van private inkomsten een bijna onmogelijke opgave: de kernactiviteiten mogen hiervan niet afhankelijk zijn en het vergt een langdurige investering. (Bron: Raad voor Cultuur, rapportage: In wankel evenwicht.)

CFO moet van meer markten thuis zijn

Anno 2018 moet de CFO volgens Daniëlle Melis, expert op het gebied van goed ondernemersbestuur, van veel meer markten thuis zijn. Hij of zij moet beschikken over andere competenties en skills, bijvoorbeeld op het gebied van strategische besluitvorming, risk, innovatie, technologie en het zijn van business partner. Oorzaak: de verbreding van taken en verantwoordelijkheden, mede door de toegenomen wet- en regelgeving. ‘Het speelveld waarin de CFO moet opereren is ongelofelijk complex’, aldus Melis. ‘Misschien wel het meest complexe van alle bestuurders, zeker waar het gaat over de multi-stakeholderomgeving. De taken en waaier aan verantwoordelijkheden zijn zodanig verbreed dat ik mij afvraag of je dit nog bij één persoon moet willen neerleggen.’ (Bron: Executive Finance)