Marion Helmes commissaris bij Heineken

Mutaties

Marion Helmes wordt voorgedragen als commissaris van Heineken, ABN Amro moet op zoek naar een andere voorzitter van de raad van commissarissen en het Rijksmuseum heeft er juist een nieuwe voorman bij. Ook deze maand weer een greep uit de wisselingen in de rvc's en rvt's.  

Geen tweede termijn voor Zoutendijk

Olga Zoutendijk wordt niet benoemd voor een tweede termijn en vertrekt per 1 juli 2018. Tot aan die datum verruilt ze de positie van voorzitter voor die van lid van de raad van commissarissen. Vicevoorzitter Steven ten Have zal de rol van president-commissaris tijdelijk op zich nemen, tot een opvolger is gevonden.

Zoutendijk was sinds 2014 commissaris bij ABN Amro en sinds 2016 voorzitter van de rvc. Ze is daarnaast lid van de raad van toezicht van Universiteit Leiden.

Vrouwen en brouwen  

Heineken krijgt er juist  een vrouw bij in de raad van commissarissen. De bierbrouwer wil Marion Helmes benoemen als lid van de rvc. Helmes is ook de beoogd nieuwe voorzitter van het auditcomité. Ze wordt voorgedragen voor benoeming op de aandeelhpoudersvergadering van 19 april. 

Helmes was eerder onder meer financieel directeur bij distributeur van farmaceutische producten Celesio. Ook is ze werkzaam geweest bij ThyssenKrupp. Ze bekleedt al commissariaten bij onder meer Uniper, British American Tobacco en NXP.

Van het Haagse naar AFM

Ook extern toezichthouder Autoriteit Financiële Markten heeft versterking gekregen voor het interne controleorgaan. Martin van Rijn is met ingang van 1 februari benoemd tot  nieuw lid van de raad van toezicht, als opvolger van Bart Koolstra.

Van Rijn is sinds november 2017 voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Daarvoor was hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (van 2012 tot 2017) en onder meer CEO van pensioenuitvoerder PGGM. In die laatste functie heeft Van Rijn ‘veel ervaring opgedaan met het toezicht door AFM en DNB’. Daarmee en met zijn politieke en maatschappelijke ervaring heeft Van Rijn een  ‘onmiskenbaar toegevoegde waarde’ voor de raad van toezicht, aldus voorzitter Paul Rosenmöller.

Het (ex-)Haagse is met Van Rijn en Rosenmöller dus goed vertegenwoordigd bij AFM. Er wordt nog gezocht naar een opvolger voor Diana van Everdingen, die per 1 november 2017 na twee termijnen terugtrad als lid van de raad van toezicht.

Nieuwe voorzitter voor het Rijks  

We blijven nog even in de financiële sector, want  Aegon-ceo Alexander Wynaendts wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Rijksmuseum. De topman van de verzekeraar volgt Jaap de Hoop Scheffer op, die overigens ook heel wat voetstappen heeft liggen in politiek Den Haag.

De benoeming van Wynaendts gaat in op 1 april. Hij treft er de volgende medetoezichthouders: Marjan Oudeman (vicevoorzitter) en verder: Abdelkader Benali, Hans Goedkoop, Heleen Kersten, Sir John Leighton en Chris Vogelzang.

Twee vrouwen erbij

Een andere benoeming in toezichtland is die van Selma Tromp en Laura van Geest in de raad van toezicht van ETZ (het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg/Waalwijk. Tromp is neuroloog/klinisch neurofysioloog in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht. Van Geest is directeur van het Centraal Planbureau. Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën (van 2008 tot 2013). Van Geest is daarnaast onbezoldigd lid algemeen bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Joep Hubben over de dubbelbenoeming: ‘Wij zijn zeer verheugd dat twee vrouwen de raad versterken. Daar ging onze voorkeur ook naar uit, gelet op de huidige samenstelling. Laura van Geest is een specialist op het gebied van financiën en Selma Tromp heeft de door de raad gewenste medische achtergrond. Beide deskundigheden zijn belangrijk bij het goed besturen van een groot ziekenhuis als het ETZ.’

Op herhaling  

Tot slot: een nieuwe commissaris voor Vion. Theo Koekkoek is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de vleesverwerker. Hij is er de vervanger van Toon van Hoof, die niet langer statutair herkiesbaar was.

Opmerkelijk genoeg was Koekkoek al eerder lid van de raad van commissarissen van Vion, tussen 2006 en 2010. Met een pauze van acht jaar begint hij nu dus aan zijn tweede termijn. ‘Theo heeft ruime internationale managementervaring in de agrarische- en voedingsmiddelensector’, verwoordt voorzitter Sipko Schat de motivatie om Koekkoek opnieuw te benoemen tot toezichthouder.   

De samenstelling van de Vion-rvc is nu als volgt: Sipko Schat, Hans Huijbers, Marieke Bax, Tom Heidman, Theo Koekkoek, Ton van der Laan en Ronald Lotgerink