'Commissarissen en toezichthouders kunnen belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit van bestuur'

De portefeuille van...

Naam, leeftijd en hoofdfunctie: Sjaak van der Tak (61), voorzitter LTO Glaskracht NLNieuwe toezichtsfunctie: Voorzitter LTO Noord Glaskracht Bestaande portefeuille toezichts- en bestuursfuncties:

  • voorzitter raad van toezicht Verpleeghuis Sonneburgh Rotterdam
  • voorzitter stichting IKPOB, kennisvermeerdering Openbaar Bestuur
  • lid raad van commissarissen Juva BV/Westland Infra (tot 1 juli 2018)

 Waarom heeft men u benaderd, welke toegevoegde waarde kunt u bieden?'Ik heb 21 jaar ervaring in het openbaar bestuur: ruim acht jaar als wethouder van Rotterdam en dertien jaar als burgemeester van Westland, dé tuinbouwgemeente van Nederland. Daarnaast heb ik kennis en ervaring als voorzitter van netwerkorganisatie Greenport Holland Overheden. De toegevoegde waarde die ik kan bieden zijn mijn langdurige bestuurlijke ervaring, mijn ervaring met strategische belangenontwikkeling (Mainport en Greenport) en het vervullen van een boegbeeldfunctie vanuit dienend leiderschap.' Waarom hebt u ‘ja’ gezegd, wat trekt u aan in deze functie?'Ik beschouw het als een mooie transitie: van tuinbouwburgemeester Westland naar tuinbouwvoorzitter NL en van het openbaar bestuur naar een ondernemers- en sectororganisatie. Daarnaast trekt de ontwikkeling van de strategische belangen van de Nederlandse tuinbouw me aan. Een boeiende en zeer interessante functie bij een organisatie met 1.600 leden, 2.600 bedrijven en 70% dekking bij tuinbouwbedrijven.' Hoe hebt u zich ingewerkt?'Ik heb een intensief inwerkprogramma gevolgd met veel bedrijfs- en ledenbezoeken bij Nederlandse tuinbouwbedrijven en -gebieden. Verder heb ik verdiepende overleggen gevoerd met de kenniswerkers van de organisatie op het gebied van plantgezondheid en gewasbescherming, klimaat- en energie, water en milieu, arbeidsmarkt & scholing en cao. Daarnaast heb ik deelgenomen aan besprekingen over de nieuwe strategie ‘Verantwoorde Glastuinbouw NL', netwerkbijeenkomsten van LTO NL, Greenport en topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen, vergaderingen van het bestuur van VNO-NCW en het overleg SER-commissie Energie en de sectorbesprekingen pensioen- en O&O-fondsen. Ook heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met de voorzitters van de regionale organisaties LTO Noord (9 provincies), ZLTO (Noord-Brabant & Zeeland) en LLTB (Limburg).' Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie?'Een strategische positionering van de belangrijkste tuinbouworganisatie NL, Verantwoorde Glastuinbouw 2030-2040. Verder de modernisering van de governance van LTO Glaskracht NL en het leveren van een bijdrage aan het concept ‘Flowering, Feeding en Greening - de wereld'.' Hoeveel tijd bent u kwijt aan uw portefeuille toezicht- en bestuursfuncties?'Nagenoeg vijf dagen, voltijds.' Wat moet u op het gebied van governance van het hart?'Commissarissen en toezichthouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur op de volgende gebieden: het ontwarren van de complexiteit, een structurele ontwikkeling van de strategie en het vergroten van de hoeveelheid kennis door betere informatievoorziening.'