De portefeuille van Yardena Shitrit

'Laat de bestuurders besturen en de toezichthouders toezicht houden'
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Yardena Shitrit, Chief HR Officer & directeur organisatieontwikkeling Gemeente Amsterdam, 55 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter RvT van het ROC mboRijnland

Bestaande portefeuille Yardena Shitrit toezicht- en bestuursfuncties:

Lid RvT Koninklijke Stichting Defensiemusea
Lid RvT Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Sinds 1 september 2017 zijn ID College en ROC Leiden gefuseerd tot mboRijnland. Tot die tijd was ik vice voorzitter RvT van ROC Leiden. Daarna lid RvT van mboRijnland. In de afgelopen woelige jaren heb ik reeds veel ervaring met de organisatie opgedaan zowel voor, tijdens als na de fusie.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Het is fantastisch om te zien hoe het bestuur, management en medewerkers samen met de studenten een succes maken van mboRijnland. Zij maken het motto “méér dan mbo” helemaal waar. Mooi om daar een bijdrage aan te mogen leveren.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'De fusie tussen ROC Leiden en ID College was niet zonder reden. Er waren omvangrijke onderwijskundige en financiële problemen. Een lastige en soms pijnlijke periode, waar de huidige organisatie heel goed uit is gekomen. In de afgelopen jaren hebben we als RvT heel intensief met het bestuur samengewerkt. Ik weet dus heel goed waar ik in stap en heb er alle vertrouwen in.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De financiële problemen liggen achter de rug. Daar is hard voor gewerkt. De focus ligt nu op de kwaliteit van het onderwijs en de studentaantallen. Daarnaast op ICT, innovatie en de relatie met het bedrijfsleven in ons verzorgingsgebied.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Ik geniet volop van de differentiatie in mijn toezichtportefeuille, de combinatie van zorg (RAV), kunst & cultuur (Defensiemusea) en onderwijs (mboRijnland). De kennis van en ervaring met deze werelden maken mij ook completer in mijn reguliere functie bij de gemeente Amsterdam. En vice versa kan ik mijn ervaring delen op het gebied van organisatie-ontwikkeling in een politiek/maatschappelijke context. Dit doe ik zowel in mijn toezichtfuncties alsook in het verzorgen van colleges op het gebied van moderne governance.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Het gaat er natuurlijk om dat je elk commissariaat met passie en naar eer en geweten kunt invullen. Ik kom momenteel niet verder dan drie en dat past prima.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat hangt erg af van wat er speelt. Belangrijkste is dat je beschikbaar bent als dat nodig is.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Laat de bestuurders besturen en de toezichthouders toezicht houden. Mijn visie hierop is: “betrokken en beschikbaar, met een gezonde afstand” en ook er plezier in hebben.'