Nieuws

Hier kunt u het nieuws van NR Governance vinden.

Meer weten over ons netwerk, opleiding en kenniscentrum? Klik dan hier

Lees nu de Governance Update van juni 2020 met o.a. commissaris bij Tata Steel in roerige tijden, een checklist voor de post coronatijd voor de toezichthouder en wereldwijde economie is weer nationaal geworden.

Mijn naam is Katherine Diaz, adviseur bij Nationaal Register. Samen met mijn collega’s adviseer ik over governance vraagstukken met name rondom de thema’s digitalisering, diversiteit en duurzaamheid. Thema’s die nu door de coronacrisis nóg meer nadruk hebben gekregen.

Een nieuw onderzoek naar het toezicht bij tussenholdings wil ervaringen, dilemma’s en best practices in kaart brengen. Inge Brakman, voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en zelf commissaris van de Nederlandse organisaties van Accenture, DSM en Shell, roept op tot het invullen van de enquête.

Naast enkele opleidingsonderdelen die weer live mogen gaan plaatsvinden, bieden wij tevens enkele van onze masterclasses online aan. Geen reistijd en direct vanuit huis te volgen. Ook in de online setting houden wij vast aan kleinschalige groepen om zo het persoonlijke en interactieve karakter te waarborgen.

Lees nu de Governance Update met o.a. voormalig legerleider Peter van Uhm over leiderschap en toezicht in crisistijd. Lees verder>

Speciale Corona e-zine met o.a. pandemietoezicht, virtuele besluitvorming en tips voor de remuneratiecommissie

Jezelf blijven ontwikkelen is van belang, juist nu! Wellicht heeft u nu extra tijd? Of bent u op zoek naar andere kennis of vaardigheden en wilt u weten wat we kunnen leren van crisissituaties? Graag bieden wij u via deze nieuwsbrief onze opleidingsmogelijkheden voor de komende periode aan.

De werkzaamheden van Nationaal Register blijven doorgaan zoals u van ons gewend bent, echter vindt contact op afstand plaats. Wij zijn tijdens kantooruren per mail en telefonisch bereikbaar. Tot 1 juni vinden er geen afspraken plaats op ons kantoor.

Lees nu de Governance Update van maart 2020 met o.a. coronavirus direct op agenda en commissarissen onderzoek 2020.

Onlangs is onze adviseur, Annelies de Groot Kooijman, geïnterviewd voor Elsevier Weekblad - over vrouwelijke toezichthouders."Voor de ideale commissaris valt wel een lijstje met fraaie karaktereigenschappen aan te voeren, zoals empathie, geduld en daadkracht en analytisch vermogen. Je moet ook je rug recht kunnen houden." aldus Annelies de Groot.

Lees nu de Governance Update van februari 2020 met o.a. het verplichte vrouwenquotum en van gepaste distantie naar gepaste nabijheid. 

De afgelopen periode is onder begeleiding van Nationaal Register de verandering van de bestuurlijke inrichting van Utrechtzorg gerealiseerd, waarbij de bestuursverantwoordelijkheid direct komt te liggen bij de directeur-bestuurder.

Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurders, commissarissen en ondernemingsraad, zo kwam naar voren tijdens het vijfde congres van de Alliantie Medezeggenschap & Governance.

PERSBERICHT: Samengaan RegioPlus en RegioCoöp bezegeld

Hartelijk dank voor de samenwerking met Nationaal Register; voor search, advies, deelname aan onze opleidingen of interesse in onze onderzoeken en bijeenkomsten.
Wij wensen u een succesvol 2020 en begeleiden u graag in de verdere professionalisering van het commissariaat.

Den Oudsten terug in Enschede: oud-burgemeester wordt toezichthouder MST, zo kopt Tubantia op 18 december.Hij volgt daarmee per 1 januari Frans van Vught op als voorzitter van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Den Oudsten is voormalig burgemeester van Enschede en voorzitter van de regio Twente.  Bekijk het volledige persbericht op tubantia.nl

'Ipse de Bruggen benoemt nieuw lid raad van toezicht', aldus Skipr op 16 december.Renée Barge is benoemd tot nieuw lid raad van toezicht, met aandachtsgebied kwaliteit en interne bedrijfsvoering. Daarnaast neemt zij zitting in de auditcommissie Kwaliteit.Barge volgt Jose Hilgersom op, die haar twee termijnen heeft afgerond. Wij feliciteren Renée Barge en Ipse de Bruggen met de benoeming!

De Volksbank N.V. heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. Naast De Volksbank N.V. waren ook Unilever Nederland en Vitens N.V. genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij De Volksbank N.V. is het overleg in de Driehoek het meest verankerd en scoort men het hoogst op: actief op strategisch niveau.

Lees nu de Governance Update van december 2019 met o.a. een toekomstbestendige auditcommissie, de impairment test en vijftien redenen om géén commissaris te worden.

Afgelopen vrijdag ontvingen wij oud deelnemers van de Leergang Board Potentials, onze opleiding voor aankomend en beginnend commissarissen en toezichthouders voor onze jaarlijkse terugkomdag. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam waren wij te gast bij Jeroen Slop (voormalig CFO Ajax, tevens deelnemer Leergang Board Potentials 2019) en Henk Markerink (CEO Johan Cruijff Arena).

De nieuwe Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) is ontstaan uit de behoefte aan permanente professionalisering en kennisdeling van interne toezichthouders in de goededoelensector.Dat hieraan behoefte is, bleek uit de uitkomsten van het onderzoek ‘Blik op het toezicht’ (maart 2019) van Goede Doelen Nederland en Nationaal Register.

Eind dit jaar neemt Trude Maas afscheid als voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Deze alliantie versterkt sinds vijf jaar de ‘driehoekdialoog’ tussen ondernemingsraad, bestuurder en toezichthouders.

Lees nu de Governance Update van november 2019 met o.a. maatschappelijke voelsprieten, ceo-fraude en voorkom een black box.

Het bestuur van de Stichting Nationaal Register heeft Erwin Capitain benoemd als onafhankelijk bestuurslid en penningmeester. Erwin Capitain is na een carrière van bijna 30 jaar in de accountancy nu zelfstandig gevestigd als bestuursadviseur en visiteur. Tevens doceert hij aan de Vrije Universiteit en is hij actief als toezichthouder in de zorg- en pensioensector.

Dinsdag 15 oktober ontvingen wij, tijdens de eerste exclusieve bijeenkomst van de alumni van het programma High Level Toezicht, prof. dr. Jan Peter Balkenende. Hij sprak tijdens deze conferentie over 'de implementatie van de duurzaamheidsopgave en de Sustainable Development Goals van de VN en het onmiskenbare belang van partnerschappen van overheid, bedrijfsleven, kenniscentra en NGO's'. 

Lees nu de Governance Update van oktober 2019 met o.a. falend toezicht, toetreding van start-ups draagt bij aan innovatie en Nederland op slot.

Catharina verwelkomt nieuwe toezichthouder, zo kopt Skipr op 26 september.De raad van toezicht van het Catharina Ziekenhuis heeft Rianne Letschert benoemd tot lid van de raad van toezicht. Ze volgt Alexandra van Huffelen op, die in verband met haar lidmaatschap van de Eerste Kamer afscheid heeft genomen.Letschert (1976) is momenteel rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht. Wij feliciteren zowel Rianne Letschert als het Catharina Ziekenhuis met deze benoeming. 

De Governance Update van september is uit, met o.a. de stand van het land voor commissarissen, een bespiegeling over de 'hoe'-vraag in de semipublieke sector en hoe fit bent u als commissaris?

Interview met Annemarie Manger – Director Engineering bij Tata Steel - over haar deelname aan het programma High Level Toezicht, hét opleidingsprogramma voor ervaren commissarissen en bestuurders. 

De Governance Update van juli is uit, met onder meer de vraag of een commissaris btw-plichtig is, leiderschap en toezicht bij disruptieve transities ZBO’s en ‘Goede governance in Caribisch gebied’.