Voorbij het toekijken

Boekbespreking

De huidige maatschappij accepteert grensoverschrijdend gedrag niet meer, het valt iedere dag in de krant te lezen. Grensoverschrijdend gedrag kan een virus zijn dat een organisatie langdurig infecteert. In veel organisaties is het een probleem, structureel van aard. Vaak wordt het aangepakt door de degene die dat gedrag vertoont, te ontslaan. Maar daar is het probleem niet mee opgelost.

In haar nieuwe boek Voorbij het toekijken geeft Grethe van Geffen een denkwijze hoe de organisatie met grensoverschrijdend gedrag kan omgaan. Het boek gaat uitgebreid in op de rol van de omstander: ik stond erbij en keek ernaar. Dat moet veranderen in: ik stond erbij en deed iets. Dat kan natuurlijk ook voor de toezichthouder gelden. Het boek introduceert het model van de actieve bijstander. Het Actieve Bijstander Model helpt de organisatie bij het collectief weerbaar worden en verantwoordelijkheid nemen. Door samen te leren en te handelen wordt het probleem van grensoverschrijdend gedrag echt opgelost.

Kijk hier voor meer info over dit boek.