NVTZ doet ‘pledge’

Green Deal Duurzame Zorg
People, planet, prosperity

In 2030 moet de CO2-uitstoot van de zorg met 55% zijn teruggedrongen. Daar is dus nog maar zeven jaar de tijd voor. Ook toezichthouders hebben daarin een rol te vervullen. Het gaat hierbij om de brede scope van duurzaamheid, bestaande uit de volgende elementen: people, planet en prosperity.

CO2-uitstoot

Het besef is groot dat de gezondheidszorg moet verduurzamen. De sector is verantwoordelijk voor 7,3% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Daarnaast is de sector verantwoordelijk voor een forse afvalberg en de vervuiling van water door medicijnresten. De opgave voor de zorg om te voldoen aan de klimaatdoelen is gigantisch. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de zorg met 55% zijn teruggedrongen. Daar is dus nog maar zeven jaar de tijd voor. Ook toezichthouders hebben daarin een rol te vervullen. Het gaat hierbij om de brede scope van duurzaamheid, bestaande uit de volgende elementen: people, planet en prosperity. Want duurzaamheid raakt vele andere complexe (maatschappelijke) vraagstukken.

Jaarthema

Daarom heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de NVTZ en niet voor niets het jaarthema van 2023. In het bijzijn van het hele bestuur hebben Aad Koster (voorzitter) en Pink van Veen (bestuurslid met duurzaamheid in de portefeuille) hun handtekening onder de bijlage gezet. Daarmee committeert de NVTZ zich aan de verwezenlijking van doelstellingen van deze Green Deal. Concreet zijn deze doelstellingen voor de NVTZ uitgewerkt in een zogenaamde ‘pledge’ oftewel ‘plechtige belofte’ met daarin de specifieke acties die de NVTZ met betrekking tot duurzaamheid richting haar leden en voor zichzelf als organisatie wil oppakken.

Impact toezicht

Toezichthouders kunnen een impactvolle bijdrage leveren aan verduurzaming van zorgorganisaties. De NVZT vraag toezichthouders dit thema dan ook op de agenda van de raadsvergaderingen te zetten en bestuurders periodiek te bevragen op hun duurzaamheidsbeleid. Zodat organisaties daadwerkelijk met duurzaamheid aan de slag gaan. Door de goede vragen te stellen en dit onder de aandacht te brengen en houden, kan een organisatie al goede stappen zetten richting het behalen van de klimaatdoelen van 2030. Belangrijk hierbij is dat duurzaamheid integraal in het beleid door de hele organisatie wordt ingezet. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het medicijngebruik. Hoe zorg je als organisatie dat kwaliteit zorg en veiligheid geborgd blijft versus medicijnafval? Daarover zou bijvoorbeeld de Kwaliteitscommissie zich kunnen buigen. Of de auditcommissie als het gaat om energieverbruik en de investeringen die nodig zijn om gebouwen te verduurzamen. Zaken waar toezichthouders hun bestuur ook op kunnen wijzen zijn: hoe zit het met inkoop? Zijn de huidige leveranciers al circulair bezig of kun je kiezen voor een leverancier die dat al wel is? Wat doe je aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van het personeel. Wat kun je daar nog stimuleren? Toezichthouders kunnen van elkaar leren en dienen hierop scherp te zijn en blijven. Alleen zo kunnen we de doelstellingen met elkaar halen.

Signalement

De NVTZ heeft haar Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) gevraagd een publicatie te schrijven over toezicht en duurzaamheid. In deze publicatie worden handreikingen gedaan aan interne toezichthouders hoe zij met dit thema aan de slag kunnen gaan. De publicatie (Signalement) verwacht de NVTZ in juni beschikbaar te hebben. In juni zaal tijdens de Algemene Jaarvergadering van de NVTZ verder worden ingaan op duurzaamheid en komen ervaringen van haar leden uitgebreid aan de orde. Ook zal gedurende dit themajaar geregeld een branche- of regiobijeenkomst van de NVTZ voor haar leden in het teken staan van duurzaamheid.

Kijk voor meer informatie op nvtz.nl