De portefeuille van Ingrid Brummelman

'Toezicht houden in de publieke sector is meer dan alleen oog hebben voor de eigen organisatie'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Ingrid Brummelman, directeur bij de VO-raad, 52 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid van de raad van toezicht van De Haagse Scholen.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

'Dit is mijn enige toezichthoudende functie.'

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Vanuit mijn huidige functie als directeur van de VO-raad heb ik goed zicht op de landelijke eisen en ontwikkelingen in het basis- en voortgezet onderwijs en wat dit vraagt van scholen en besturen. In een eerdere functie werkte ik nauw samen met een grote groep leraren en schoolleiders en had ik veel contact met andere belanghebbenden, zoals ouders en leerlingen. Vanuit die ervaring kan ik de verschillende perspectieven in en om de school goed meebrengen in mijn toezichthoudende rol.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik lever graag een bijdrage aan de onderwijsuitdagingen in mijn eigen stad, voor de kinderen die in Den Haag opgroeien en onderwijs krijgen. Het is daarnaast een verrijking om me niet alleen voor het voortgezet onderwijs in te zetten, maar ook voor het basis- en speciaal onderwijs, omdat leerlingen gebaat zijn bij een goede overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs en de sectoren van elkaar kunnen leren. Daar is nog winst te behalen.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Nee, ik heb geen due diligence uitgevoerd. Ik heb me vooraf goed ingelezen in de strategische plannen van DHS en de financiële gegevens en de oordelen van de Onderwijsinspectie bestudeerd. De missie, die ik vertaald zag in het meerjarenbeleid, sprak me erg aan. Mijn selectiegesprek voerde ik met een commissie waarin zowel de raad van toezicht als de GMR vertegenwoordigd was. Ook dat gaf mij een goed en divers beeld.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Twee andere collega’s startten tegelijkertijd. Samen hebben we diverse verdiepende sessies gehad, zodat we snel ingewerkt werden in de belangrijkste processen en inhoud voor de rvt. Dit ging onder andere over de kwaliteitszorg en de financiën. Daarnaast bezochten we als rvt -naast onze reguliere vergaderingen- scholen, hebben we op verschillende momenten met de GMR gesproken en hebben we geïnvesteerd in de rvt als team tijdens een teamdag.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen? 

'Het onderwijs staat voor grote uitdagingen, zeker het onderwijs in een grote stad als Den Haag. Er is sprake van een fors lerarentekort, de populatie leerlingen ontwikkelt zich en stelt het bestuur voor uitdagingen, onder meer door de toename van nieuwkomers, zoals Oekraïense leerlingen. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van onderwijs onverminderd hoog blijven. Het is nodig naar nieuwe werkwijzen in het onderwijs te zoeken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het vraagt veel van de professionals in het onderwijs en van het bestuur. De raad van toezicht speelt een belangrijke rol door met het bestuur mee te denken over de wijze waarop dit vorm kan krijgen en daarnaast ook goed te monitoren wat het resultaat is van ingezette veranderingen.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'Onze raad van toezicht kent een mooie diverse samenstelling wat betreft achtergronden en persoonlijkheden. Dit leidt tot verschillende inbreng in het toezicht Het thema diversiteit is voor de rvt ook een belangrijk thema in het eigen handelen.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'De rvt heeft het thema digitalisering hoog op de agenda staan. Digitalisering biedt veel mogelijkheden in het onderwijs, maar leidt ook tot nieuwe vraagstukken, onder andere op het gebied van veiligheid. Een van de rvt-leden heeft specifieke expertise op het gebied van ICT. Het thema duurzaamheid speelt vooral bij de huisvestingsopgave.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'In mijn functie als directeur van de VO-raad zet ik me vooral landelijk in voor onderwijs. Het is heel inspirerend om in mijn toezichthoudende rol dichterbij de onderwijspraktijk te staan en de verbinding te kunnen leggen met een andere onderwijssector. De inzichten die ik in mijn toezichthoudende functie opdoe helpen me mijn hoofdfunctie beter in te vullen en vice versa.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dat is voor mij niet aan de orde, ik heb nu één toezichtfunctie en deze is goed te combineren met mijn hoofdfunctie.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Gemiddeld zo’n drie uur per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Met de complexe maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan, vraagt toezicht houden in de publieke sector meer dan alleen oog hebben voor de eigen organisatie. Het gaat daarbij om de vraag hoe een organisatie kan bijdragen aan die brede maatschappelijke opgave samen met andere organisaties.'