On Board

Toezichthouders in de media

Zomerlezen 2030 met de Nationale Energiecommissaris

Nadenken over de toekomst is bijna synoniem met nadenken over een duurzamer wereld in brede zin.  Het zomerreces is een mooi moment voor reflectie over de maatschappelijke problemen waar we in Nederland en de rest van de wereld de komende jaren voor staan.

Ruud Koornstra, activistisch ondernemer en Nationale Energiecommissaris - het boegbeeld van het burgerinitiatief om te zorgen dat Nederland in 2030 is overgeschakeld op schone, eerlijke en veilige energie – deelde in Het Financieele Dagblad zijn favoriete boeken: allemaal over 21-eeuwse problemen, maar allemaal oplossingsgericht. Ook voor ‘gewone’ commissarissen interessant leesvoer.

Koornstra zegt er zelf het volgende over:

‘Of ik pessimistisch ben na het lezen van al die boeken? Integendeel! We hebben alle ingrediënten in huis om het lekkerste recept te maken, maar we moeten wel even op een rij zetten waar we staan. Als we dat doen, weten we ook hoe we ervoor moeten zorgen dat we een eindsprint kunnen inzetten. In deze boeken lezen we dat de mensheid op een kruispunt staat. We kunnen besluiten om de goede kant op te gaan en dan komen we in de hemel, of de verkeerde, en dan komen we in de hel. Ik ben ervan overtuigd dat we de goede kant op kunnen gaan.’

Bekijk hier de leestips van Ruud Koornstra in het FD (voor abonnees).

Aansprakelijkheid commissarissen groeit

Een controlerende functie vanaf de zijlijn volstaat niet meer: de moderne commissaris is een proactieve sparringpartner van bestuurders, maar hij of zij grijpt ook in bij vermoedens van misstanden. Dat laatste krijgt meer urgentie nu commissarissen vaker aansprakelijk gesteld worden, stellen Sjoerd Kamerbeek en Vanessa Liem van Van Doorne Advocaten in Management Scope.

‘Niet alleen bestuurders worden vaker aansprakelijk gesteld als het misgaat binnen een bedrijf. Ook commissarissen blijven niet langer buiten schot; zij moeten zich tegenwoordig net zo goed verantwoorden bij schandalen of bestuursdebacles. Hoe konden misstappen van het bestuur onder hun toezicht plaatsvinden? Bij faillissementen worden soms claims ingediend tegen oud-commissarissen. Het aansprakelijk stellen van bestuurders en commissarissen zal nog toenemen: de bereidheid om te procederen groeit. Toezichthouders zijn actiever in handhaving, aandeelhouders en maatschappelijke organisaties stappen vaker naar de rechter.

Complicerende factor is dat bedrijven tegenwoordig op steeds meer kwesties worden beoordeeld. Het gaat niet louter om harde misstanden zoals fraude of corruptie – de meeste organisaties hebben dit middels interne controleprocessen en beleid goed geregeld. Tegenwoordig ligt een onderneming ook op zachtere issues onder een vergrootglas. Denk aan de cultuur binnen een bedrijf, integriteitskwesties of ongewenst gedrag: kwesties waarmee organisaties in hun hart worden geraakt. Op dit vlak is nog een wereld te winnen.’

Hoe krijgen we meer vrouwelijke chairs?

Waarom zien we zo weinig vrouwen in de voorzittersrol bij raden van bestuur en raden van commissarissen? Topvrouwen die die positie wél bereikten, formuleerden in Management Scope zeven best practices om in de toekomst gezelschap van meer vrouwelijke ceo’s en president-commissarissen te krijgen:

Best practice 1: Verbreed de selectiecriteria voor rvc-voorzitters

Best practice 2: Vul de voorzittersrol in als complementair duo

Best practice 3: Laat vrouwen vanuit de commissarisrol doorgroeien

Best practice 4: Benoem via vrouwelijke chairs/commissarissen meer vrouwelijke ceo’s

Best practice 5: Objectiveer het benoemingsproces

Best practice 6: Zorg voor een goedgevulde pijplijn

Best practice 7: Trek vrouwen (alsnog) over de streep

Lees het hele artikel in Management Scope hier.  

Voorzitter auditcommissie: verzin een betere term voor ‘niet-financiële informatie’

Waarom heeft NN Group gekozen voor assurance bij niet-financiële informatie door de accountant? ‘De reden daarvoor is heel simpel. Het leidt tot extra discipline in de organisatie.’ Dat zegt Hans Schoen, commissaris en voorzitter van de auditcommissie bij NN Group, in een interview op het Dashboard Accountancy.

‘Als je weet dat er een externe accountantscontrole op gegevens die intern verzameld worden gaat plaatsvinden zet dat extra druk op de organisatie om te zorgen dat het op een efficiënte en betrouwbare manier voor elkaar komt. Processen worden beter ingebed in de organisatie’, aldus Schoen.

Een semantische discussie over financieel versus niet-financieel is aan hem niet besteed. ‘Ik ben een enorme pleitbezorger voor het vervangen van het begrip niet-financiële informatie. De term suggereert dat het een los staat van het ander. Terwijl alle informatie die nu zogenaamd niet-financieel is op termijn effect heeft op financiële informatie. Alleen kun je de resultaten niet direct in euro's uitdrukken. Ik heb zelf geen andere term paraat, maar de huidige terminologie dekt de lading niet.’

Bron: Accountant.nl