'Governance onmisbaar voor goed functioneren bedrijf'

De portefeuille van...

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers, 56 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter raad van commissarissen Movares (als advies- en ingenieursbureau actief op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, digitale transformatie, klimaatadaptatie, energietransitie en circulair bouwen).

Bestaande portefeuille Hans Biesheuvel toezicht- en bestuursfuncties:

Lid rvt Qredits, voorzitter rvt St. Dans en Muziekcentrum De Haag, lid rvt Dutch Security TechFund, voorzitter rvt Fonds Podium van de Stad.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'De combinatie van jarenlange ondernemerservaring en bestuurlijke ervaring.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Movares is een prachtig bedrijf en een belangrijke schakel in de keten. De activiteiten sluiten aan op maatschappelijke uitdagingen voor private bedrijven, maar ook voor organisaties als ProRail en Rijkswaterstaat. Op dat snijvlak tussen publiek en privaat voel ik me goed thuis.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ja, ik heb heel veel stukken gelezen en gesproken met collega-commissarissen, oud-commissarissen, de directie en de ondernemingsraad.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb naast gesprekken met de directie met name ook met mensen binnen het bedrijf kennisgemaakt. Met managers, or-leden en aandeelhouders.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Movares heeft aangegeven een toekomstbestendig en tegelijkertijd een ondernemend bedrijf te willen zijn en worden. Met mijn achtergrond en kennis kan ik daar een mooie bijdrage aan leveren.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Vanuit mijn rol als voorzitter van ONL voor Ondernemers en mijn ondernemerservaring sluit dit heel goed aan op de manier waarop Movares zich de komende jaren wil ontwikkelen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dit is mijn enige lidmaatschap van een raad van commissarissen bij een rechtspersoon. Bij de rest van de functies in mijn portefeuille gaat het om raden van toezicht.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Ongeveer twintig procent van mijn tijd.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Governance is een onmisbare schakel in het goed functioneren van een bedrijf. Meer ondernemers zouden zich daarin moeten verdiepen en medeverantwoordelijkheid voor moeten nemen.'