Dark triangle van corporate narcisme

Het spel in de boardroom
Boekbespreking

Waarom gaat het ondanks alle kennis en kunde nog zo vaak mis in de boardroom? Die vraag staat mede centraal in Het spel in de boardroom. Een boek dat vooral draait om behavioral governance.

Behavioral governance is een benadering van governance processen dat menselijk gedrag centraal stelt. Terwijl we binnen de formele setting van de boardroom een helder rationele besluitvorming verwachten, blijken psychologische mechanismen en gedragsmatige aspecten meer leidend dan gedacht.

Hoewel ons welvarende land beschikt over efficiënte organisaties, goed opgeleide bestuurders, controlerende accountants, wetten en codes, gaat het soms tóch mis. Toezichthouders lijken verblind door hun bestuurders, schieten tekort in hun countervailing power en de maatschappij verliest haar vertrouwen. Daardoor worden er, ondanks de competenties van de bestuurders en commissarissen verzameld in de boardroom, soms suboptimale of ronduit foute beslissingen genomen.

Nobelprijswinnaars hebben met de theorie van de gedragseconomie (behavioral economics) een grote invloed gehad op de theorievorming rond de praktijk van management en leiderschap. In dit boek wordt gepoogd het gedachtengoed van deze nobelprijswinnaars te herontdekken en toe te passen op het vakgebied corporate governance.

Auteur Jan Stolker ontwikkelde vanuit de ‘dark triangle van corporate narcisme’ een nieuw model van empathisch én strategisch leiderschap. Het spel in de boardroom is speciaal geschreven voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, accountants, politici en ieder ander die is geïnteresseerd in goed toezicht.

Meer weten over dit boek? Kijk hier.