Duurzaamheid verdient hoge plek op rvt-agenda

Sustainability in zorg- en welzijnssector

Intern toezichthouders van zorg- en welzijnsorganisaties moeten duurzaamheid agenderen en prioriteren om bewustzijn te creëren bij bestuurders en de organisatie in actiemodus te helpen komen, aldus NVTZ-voorzitter Aad Koster. ‘De kunst is om duurzaamheid te integreren in het sociale en omgevingsbeleid.’

De rol die toezichthouders vervulden, was traditioneel met name gericht op de financiën. Deze rol is in de loop van decennia veranderd. Het onder de aandacht brengen van maatschappelijke vraagstukken binnen de organisatie is daar een voorbeeld van. Duurzaamheid is een van deze vraagstukken. Vaak vinden zorg- en welzijnsorganisaties het lastig om, naast kwesties als personeelstekorten en financieringsproblemen, ook nog aandacht te besteden aan duurzaamheid. Door dit onderwerp juist wel op de agenda en prioriteitenlijst te zetten, zou dat kunnen bijdragen aan een oplossing voor bijvoorbeeld personeels- en hoge energiekosten. De kunst is om duurzaamheid te integreren in het sociale en omgevingsbeleid van de zorgorganisatie. Uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat dit de organisatie ook aantrekkelijker maakt als werkgever.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Afgelopen jaar was duurzaamheid het jaarthema van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) en heeft het NVTZ-bestuur de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Voor onze eigen vereniging hebben we beleid ontwikkeld en een pledge (belofte) opgesteld. Hieronder vallen maatregelen als bijvoorbeeld afvalbeheer, maar ook meer praktische zaken, zoals het verlagen van de verwarming en het gebruiken van slechts één koffiezetapparaat wanneer er minder mensen op kantoor aanwezig zijn. Voor ledenbijeenkomsten en opleidingen bekijken we of de locaties ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Beweging naar duurzaamheid

We zien de rol van de NVTZ met name om bij leden bewustzijn te creëren, kennis van intern toezichthouders bij te blijven spijkeren en ervaringen van elkaar te delen om daarvan te leren. Daarnaast zetten we ons als vereniging in om onze leden bewust te maken wat de mogelijkheden en innovaties zijn om te verduurzamen in zorg en welzijn. Dat brengt de beweging naar duurzaamheid op gang en daarmee blijft het thema ook onder de aandacht. Zo heeft de Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR) een onderzoek gedaan en de publicatie Toezien en duurzaamheid uitgebracht. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten over duurzaamheid georganiseerd samen met Rabobank, Intrakoop, Fizi Financials, NVZD, Innax en de regio-en brancheambassadeurs.

Niet vrijblijvend

Duurzaamheid is niet geheel vrijblijvend. Er bestaan wettelijke verplichtingen vanuit de overheid, zoals het opnemen van duurzaamheid als verplicht onderdeel in de jaarrapportages vanaf 2024. Organisaties dienen meer met elkaar en domein-overstijgend samen te werken, met als doel het bevorderen van gezondere burgers in een gezonde leefomgeving. Als intern toezichthouder is het belangrijk om de organisatie hiervan bewust te maken en ook in actiemodus te komen. Het helpt wanneer er bestuurders en toezichthouders aan boord zijn die affiniteit met het onderwerp hebben. Op dit moment bevragen wij onze leden over de status van duurzaamheid binnen de organisatie, hoe ver zijn ze bijvoorbeeld met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wat betekenen de uitvoeringsplannen en staat duurzaamheid standaard op de rvt-agenda?

Werkgroep en Duurzaamheidscongres

Binnen de NVTZ is er een werkgroep Duurzaamheid om intern toezichthouders te ondersteunen en handvatten te geven. Het doel is tweeledig, namelijk kennis bij leden vergroten en aanreiken hoe duurzaamheid kan worden geïncludeerd in de rvt-rol. Duurzaamheid heeft immers grote impact op organisaties en de arbeidsmarkt.

Voor 12 april aanstaande staat er een inspirerend en verdiepend duurzaamheidscongres in Utrecht gepland, dat we als NVTZ samen organiseren met ActiZ, Fizi Zorgfinancials, Intrakoop, NVZ en de Rabobank. Dit congres wordt speciaal georganiseerd voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen, directie/beleid en financials in de zorg- en welzijnssector.

Klik hier voor contact met Aad Koster en hier voor meer informatie en aanmelding voor het congres Duurzaamheid, van visie naar uitvoering! op 12 april 2024.