De portefeuille van... Simon Vermeer

'Mijn kennis en ervaring in digitalisering inzetten in de zorg'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Simon Vermeer, CIO Erasmus Medisch Centrum, 57 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van toezicht HagaZiekenhuis, voorheen Reinier Haga Groep, lid van de Auditcommissie Financiën en IT.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid raad van commissarissen anDREa b.v. een startup van UMC Utrecht, Radboud UMC en Erasmus MC.
Bestuurslid Samenwerkende Chipsoft Ziekenhuizen, een gebruikersvereniging van het Elektronisch Patiëntendossier.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Vanwege mijn ervaring in ziekenhuizen. Specifiek ben ik voorgedragen door de Patiëntenraad vanwege het feit dat de raad iemand met veel kennis van en ervaring met digitalisering in de zorg wilde voordragen voor de raad van toezicht.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik wilde na mijn eerdere ervaring, verder verbreden via een toezichthoudende rol. Daarnaast mijn kennis en ervaring in digitalisering inzetten in de zorg, daar is nog veel te winnen.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb gesproken met een aantal personen die in die periode betrokken waren bij de Reiner Haga Groep. Daarnaast digitaal onderzoek gedaan en de opgedane kennis gespiegeld met twee ervaren toezichthouders.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'We zaten als raad van toezicht in de unieke positie dat we in een keer met een geheel nieuwe raad van toezicht zijn gestart. Hiervoor is een mooi inwerkprogramma met werkbezoeken georganiseerd. De verdieping hiervan is nog steeds gaande. Daarnaast was het gezien de overgang van Reinier Haga Groep naar de fusieorganisatie HagaZiekenhuis een vliegende start en was het daardoor veel "learning by doing".'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Na een periode van defusie van de Reinier Haga Groep is HagaZiekenhuis gefuseerd met Langeland Ziekenhuis. Dit heeft gevolgen voor de zorg op beide locaties. Hierbij spelen uiteraard organisatorische, culturele en dus menselijke factoren een grote rol. De raad van toezicht speelt hierin een nadrukkelijke rol in onder andere de benoeming van het nieuwe bestuur, als klankbord en sparringpartner van de bestuurders, en in het bewaken van de doelstellingen van de organisatie vanuit de gezichtspunten van de vele belanghebbenden.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'HagaZiekenhuis heeft op het gebied van kennis, ervaring en de verhouding vrouw/man een mooi diverse raad van toezicht. Op bijvoorbeeld het gebied van culturele achtergrond is er minder diversiteit, het blijft natuurlijk een uitdaging om alle relevante aspecten te verenigen in vijf personen.' 

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Vanwege de specifieke situatie met de fusie heeft van deze twee onderwerpen vooral digitalisering veel aandacht gekregen. De rol van de raad van toezicht is vooral sparrend en toetsend geweest richting de raad van bestuur. En uiteraard door bestuurders te benoemen die voldoende bagage hebben om deze onderwerpen te ontwikkelen. Expertise is aanwezig door de diversiteit aan kennis en ervaring in de raad van toezicht. Daarnaast door ons te laten bijstaan en adviseren. Ook via permanente educatie wordt gezorgd voor het actueel houden van kennis; dit jaar zal digitalisering en hieraan gerelateerde compliance een belangrijk thema zijn. Duurzaamheid zal, als in de komende periode de rust na de fusie wat meer terugkeert, prominenter op de agenda komen verwacht ik.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Ik zie het als een zeer nuttige en ook interessante verbreding. Het vanuit een heel andere invalshoek kunnen kijken naar het functioneren van een groot topklinisch ziekenhuis, is een mooie kans. Uiteraard valt met name digitalisering maar ook financiën in het verlengde van mijn functie als CIO bij Erasmus Medisch Centrum. Praktisch gezien krijg ik veel ruimte vanuit Erasmus Medisch Centrum omdat daar de waarde wordt ingezien van het inzetten van de kennis en kunde die ik dagelijks opdoe in een groot academisch ziekenhuis.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik heb daar als (relatief) beginnend toezichthouder nog niet veel last van. Dit is voor mij iets wat mogelijk pas in de toekomst gaat spelen.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'HagaZiekenhuis heeft in het eerste jaar meer tijd gekost vanwege de specifieke situatie rond (de)fusie. Ik schat dat ik ongeveer acht uur per week besteed aan deze portefeuille. Dat zal naar verwachting in de komende tijd iets afnemen.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Vooral dat het erg leuk en motiverend is. Het is ook mooi om met mijn opgedane kennis en ervaring bij te kunnen dragen in een maatschappelijk relevante organisatie. Uiteindelijk draait het om goede zorg voor elke patiënt en daar kan ik op deze manier wat extra aan bijdragen.'