Deugdethiek

Bestuurders en commissarissen aan zet
Column

In de nadagen van het neoliberalisme en de soms verstikkende greep van een dogmatisch 'woke' denken, rijst de vraag hoe we een samenleving kunnen vormgeven die zowel rechtvaardig als welvarend is, zonder te vervallen in de valkuilen van een blinde meritocratie of een zelfverklaarde morele superioriteit. Het antwoord op deze complexe vraag kan verrassend genoeg gevonden worden in de oude, maar tijdloze principes van deugdethiek en het concept van brede welvaart, betoogt Hugo Reumkens van Van Doorne.

'Deugdethiek, met een rijke historie die teruggaat tot Aristoteles en door denkers als Thomas van Aquino verder is ontwikkeld, biedt een fundament voor een leven dat niet alleen gericht is op het nastreven van persoonlijke voortreffelijkheid, maar ook op het bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap. In tegenstelling tot het neoliberalisme, dat individuen reduceert tot hun economische output en successen meet aan de hand van materiële accumulatie, nodigt deugdethiek ons uit om ons karakter te ontwikkelen en deugden zoals rechtvaardigheid, moed en wijsheid te cultiveren.

Woke-cultuur

Tegelijkertijd daagt deugdethiek de soms benauwende zekerheid van de 'woke' cultuur uit, die hoewel geworteld in een streven naar gerechtigheid, soms verstrikt raakt in een cyclisch debat over morele superioriteit. Door te focussen op de ontwikkeling van persoonlijke en collectieve deugden, biedt deugdethiek een pad dat voorbijgaat aan de polarisatie en in plaats daarvan streeft naar begrip, empathie en gemeenschappelijke groei. In het licht van hedendaagse economische en sociale uitdagingen, resoneren de principes van deugdethiek sterk met het concept van brede welvaart, dat een evenwichtige benadering van economische ontwikkeling, sociale inclusie en ecologische duurzaamheid nastreeft. Brede welvaart erkent dat ware vooruitgang niet kan worden gemeten in louter bruto binnenlands product of andere economische indicatoren, maar moet worden beoordeeld aan de hand van de kwaliteit van leven van alle burgers, de veerkracht van onze gemeenschappen en de gezondheid van onze planeet.

Geen simplistische oplossingen

Hoewel brede welvaart en deugdethiek gedeelde idealen van welzijn en gemeenschappelijke groei omarmen, is het belangrijk te erkennen dat de interpretaties van hoe deze principes kunnen worden geïntegreerd en toegepast, kunnen variëren. Dit erkent de complexiteit van het streven naar een samenleving die zowel rechtvaardig als welvarend is, zonder te vervallen in simplistische oplossingen. Dit brengt ons bij een cruciale rol die weggelegd is voor bestuurders en toezichthouders in de boardroom. Zij spelen een cruciale rol in dit proces, door een leiderschap te tonen dat geïnspireerd is door deugdethiek en zich inzet voor strategieën die op lange termijn bijdragen aan het welzijn van alle stakeholders. Aan hen de taak om de principes en uitgangspunten van deugdethiek en brede welvaart niet alleen te omarmen in woorden, maar vooral in daden. Het vraagt van hen om verder te kijken dan kwartaalwinsten en shareholder value, en in plaats daarvan te investeren in strategieën die op de lange termijn bijdragen aan het welzijn van alle stakeholders, inclusief de gemeenschap en het milieu.'

Hoopvol pad

Bestuurders en toezichthouders staan aan het roer van de besluitvorming die de toekomst van onze samenleving vormgeeft. Aan hen de opdracht om leiderschap te tonen dat geworteld is in deugdethiek, om beleid te ontwikkelen dat de principes van brede welvaart integreert in elk aspect van hun organisatie. Dit betekent een commitment aan transparante bedrijfsvoering, ethische besluitvorming en een actieve bijdrage aan sociale en ecologische duurzaamheid. In deze tijd van verdeeldheid en onzekerheid biedt de herontdekking van deugdethiek een hoopvol pad voorwaarts. Bestuurders en toezichthouders hebben de unieke mogelijkheid om deze principes te vertalen in concrete acties die niet alleen de economische welvaart bevorderen, maar ook bijdragen aan een rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever wereld. Laten we deze uitdaging aangaan met moed, wijsheid en de vastberadenheid om te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

Voor direct contact met Hugo Reumkens, kijk hier.