De portefeuille van... Debby Woesthuis

'Een bedrijf waar core business in operatie ligt, trekt altijd mijn aandacht'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Debby Woesthuis, directeur Facilitair Bedrijf UMC Utrecht, 55 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Commissaris bij Cyclus NV, op voordracht van de OR.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid raad van toezicht Stichting Meerkring, voorzitter Remuneratiecommissie.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Door mijn ervaring in eindverantwoordelijke rollen bij grote semi-publieke organisaties in de operatie heb ik veel focus op leiderschap en werkgeverschap. Ook heeft mijn relatie en goede samenwerking met de OR in mijn hoofdfuncties een grote toegevoegde waarde in een rvc. Met name hoe je kijkt naar personeelsvertegenwoordiging in brede zin en de waarde van tegenkracht.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik was direct enthousiast over deze rol. Een bedrijf waar de core business in de operatie ligt, trekt altijd mijn aandacht. Ik houd van de mensen die daar werken, met het hart op de goede plek en ook op de tong. Cyclus trekt mij ook vanwege mijn groene hart: de bijdrage die Cyclus dagelijks levert aan duurzaamheid. Maar ook de essentiële taak die zij uitvoert, want we kunnen als samenleving echt niet zonder afvalverwerking. Ik was de eerste commissaris die achter de wagen hing als stage, om het PMD op te halen.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Deze bestond uit het doornemen van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag, vragen naar de aansprakelijkheidsverzekering, in de gesprekken goed beeld krijgen van de governance structuur, maar ook goed kijken wie de andere commissarissen zijn en of je daar een goed gevoel bij hebt. Dat geldt ook voor de bestuurder. Die twee laatste zaken wegen bij mij het zwaarst, want ik denk dat bij complexe problemen of dossier, waar je als commissaris altijd wel een keer mee te maken hebt, altijd een oplossing te vinden is, maar dat moet je kunnen doen in een team waar je op elkaar kunt bouwen en vertrouwen.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Door veel kennismakingsgesprekken te voeren, bij de OR je oor te luisteren te leggen wat er speelt op de werkvloer en hoe hierop bestuurd wordt, door mee te gaan op de wagen, maar ook door te lezen in vaknieuwsbrieven en je op die manier op de hoogte houden van ontwikkelingen in de branche.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De belangrijkste uitdaging is het verwerven van een plek in de circulaire economie en daar samen met de betrokken gemeentes stappen in zetten. De rvc heeft daarin een stimulerende rol, om mee te denken, dit onderwerp hoog op de agenda te houden en als sparringpartner op te treden maar ook de bestuurder ondersteunen bij bijvoorbeeld het inzetten van een netwerk.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'Een divers samengesteld netwerk heeft een grote meerwaarde. Het voorkomt verkokering en samen vergroot je je collectieve kennis en inzicht. De rvc van Cylcus is erg divers, met verschillende invalshoeken: operatiekennis, finance, circulair, duurzaamheid, werkgeverschap en personeelsvertegenwoordiging, publieke taak en belang. Dit zijn precies de onderwerpen die belangrijk zijn voor Cyclus. We zijn met vier commissarissen, twee mannen en twee vrouwen.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Duurzaamheid is het belangrijke thema bij Cyclus, dat is bijna je core business. Dus de raad speelt hier een hele belangrijke rol. De laatst geworven commissaris heeft ook een duurzaamheidsprofiel. Er is geen aparte commissaris voor digitalisering, omdat dit onderwerp geen grote, slechts randvoorwaardelijke rol heeft bij Cyclus.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het past heel goed, afvalverwerking zit ook in mijn portefeuille bij UMC Utrecht. Daarnaast is het een logische organisatie in het snijvlak publiek/privaat waar mijn interesse als persoon ligt.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik vind dit een hele terechte regel, want ik zou niet weten hoe je eigenlijk vijf commissariaten zou moeten combineren met een zware en eindverantwoordelijke hoofdfunctie. Een commissariaat kost tijd, zeker als je de effort er in steekt die recht doet aan de verantwoordelijkheden die een commissariaat met zich meebrengt. Met name een voorzitterschap. Dat is ook de reden waarom ik op dit moment kies voor het lid, niet de voorzitter.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Minimaal een dagdeel in de week, maar afhankelijk van wat er speelt kan dat snel oplopen.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Ik denk dat het altijd zoeken is naar de wijze waarop je op afstand bent van bestuur en organisatie, maar ik vind het van belang om laagdrempelig te blijven naar iedereen in de organisatie. Het mooie is dat iedereen me inmiddels wel kent bij Cyclus en ik hen. Het is de kunst om dit te mogen doen zonder de bestuurder in de wielen te lopen. Dat vind ik erg mooi aan het commissariaat!'