‘De dialoog over beloningen wordt opener en intensiever’

Remuneratie
PwC Executive and non-executive remuneration survey 2019

Onlangs publiceerde PwC Nederland het jaarlijkse onderzoek naar beloningen bij beursgenoteerde bedrijven, de Executive and non-executive remuneration survey 2019. Frank van Oirschot en Janet Visbeen van PwC duiden de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van beloningsbeleid.

Beursgenoteerde bedrijven

‘In onze survey geven we een overzicht van de beloningspraktijk bij de bedrijven die genoteerd zijn aan de AEX, de AMX of de AScX, de lokale markten’, vertelt Frank van Oirschot, die voor PwC veel AEX-fondsen adviseert over beloningsbeleid. ‘Met dit jaarlijkse overzicht willen we bestuurders en commissarissen input geven voor een eventuele herijking van het eigen beloningsbeleid. De keuzes die daarin gemaakt worden, liggen in toenemende mate onder het vergrootglas van belanghebbenden zoals aandeelhouders, grote investeerders en de bredere maatschappij.’

Shareholders’ Rights Directive onder de loep

Janet Visbeen, die voor PwC in Europa, Midden-Oosten en Afrika het onderwerp beloningen aanstuurt: ‘Met de implementatie nog dit jaar van de Shareholders’ Rights Directive (SRD) in de Nederlandse wet zal de transparantie over beloningen van bestuurders en commissarissen verder toenemen. Voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) gaan ondernemingsraden een openbaar advies uitbrengen over het beloningsbeleid. Bovendien krijgen aandeelhouders en proxy voters een sterkere stem in het aannemen of afwijzen van het beleid op de ava. In onze publicatie gaan we hier verder op in.’

Remuneratierapport nieuwe stijl

De urgentie om aan de slag te gaan met de eisen van de richtlijn is groot, vertelt Van Oirschot: ‘Omdat het wetsvoorstel een directe werking heeft, moeten alle beursgenoteerde bedrijven begin 2020 een remuneratierapport nieuwe stijl over 2019 opleveren. Verder moeten veel beursgenoteerde ondernemingen een nieuw beloningsbeleid opstellen en aangenomen krijgen op de ava van 2020, als het huidige beleid ouder is dan drie jaar of als het huidige niet voldoet aan de nieuwe eisen. Om het beloningsbeleid doorgang te laten vinden, is minstens 75 procent van de stemmen nodig. Nu is dat nog 50 procent.’

Verandering van gezichtspunt

De implementatie van de SRD beschouwt Visbeen als een verandering van gezichtspunt: ‘Van dat van het bestuur naar dat van de medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij. De dialoog over beloningen zal daardoor opener en intensiever worden. De regelgeving biedt een uitgelezen aanleiding voor bedrijven om de feitelijke beloningen, het beleid en de rapportage goed neer te zetten.’

Verbinding tussen niet-financiële prestaties en beloningsbeleid

‘De verschuiving naar het gezichtspunt van stakeholders heeft nog een aantal andere consequenties die we in onze publicatie beschrijven’, zegt Van Oirschot. ‘Zo vragen aandeelhouders en investeerders vaker naar het verband tussen beloning en prestatie. Behalve de financiële bedrijfsprestaties wordt ook in toenemende mate naar de niet-financiële prestaties gekeken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid van de sociale en fysieke omgeving. De uitdaging voor bedrijven is om niet-financiële elementen te bepalen die aansluiten bij de strategie en een verbinding te leggen met het beloningsbeleid. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties bieden een mooi kader om bij aan te haken.’

Met beloning toekomst van werk vormgeven

Visbeen: ‘Andere onderwerpen die in de remuneration survey aan bod komen, zijn de internal pay ratio, waarin de beloningsverhouding tussen bestuur en medewerkers tot uitdrukking komt, en de wet- en regelgeving voor het beloningsbeleid in de financiële sector. Verder behandelen we het wetsvoorstel over gelijke betaling voor gelijk werk, dat voor alle medewerkers zal gelden, met concrete stappen die organisaties hierin kunnen zetten.’

Van Oirschot: ‘Met de schaarste op de arbeidsmarkt, de vraag naar nieuwe, digitale vaardigheden en de opkomst van flexibelere dienstverbanden, ziet de toekomst van werk er zeker anders uit dan vandaag. Beloning, voor bestuurders en andere medewerkers, is een van de kernelementen waarmee organisaties die toekomst van werk kunnen vormgeven. Met onze jaarlijkse remuneratie-onderzoek willen we de laatste inzichten delen waarmee organisaties hun beloningsstrategie kunnen bepalen.’

Ontbijtseminar woensdag 30 oktober 2019

Voor een verdere toelichting op de remuneration survey organiseert PwC een ontbijtseminar op woensdag 30 oktober 2019 op het kantoor van PwC Nederland in Amsterdam. Tijdens het seminar wordt ingegaan op de trends, de veranderende wetgeving en maatschappelijke opvattingen rondom beloningen van bestuurders en commissarissen. Toegelicht wordt welke praktische stappen organisaties kunnen zetten om aan de nieuwe eisen te voldoen. Daarnaast kunnen de aanwezigen aangeven hoe zij omgaan met de toenemende invloed van stakeholders op beloningen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich aan te melden voor deze netwerkbijeenkomst.

Klik hier voor meer informatie over of aanmelding voor het ontbijtseminar.

Bekijk hier het PwC Executive and non-executive remuneration survey 2019.