Benoemingen

Shirley Mathoera nieuw bestuurslid Stichting NR

Het bestuur van Stichting NR heeft Shirley Mathoera op 12 juni 2023 benoemd als onafhankelijk bestuurslid. Shirley Mathoera is Partner bij de WissemaGroup met speerpunten zoals HR Management en strategie. Als trainer/coach verzorgt zij trainingen voor ondernemingsraden en HR professionals en bestuurders. Naast deze functie is Shirley voorzitter van het bestuur van De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap, een vereniging die verbinding maakt tussen zeggenschap, medezeggenschap en medewerkers. Doel is lobby naar de politiek om de medezeggenschap in Nederland te versterken.

“In mijn werk wil ik verbinding creëren tussen mensen, zodat ze als team het beste uit zichzelf kunnen halen. Termen als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn daarin voor mij geen buzzwords. Het zijn randvoorwaarden voor het adresseren van de maatschappelijke vraagstukken waar we als samenleving voor staan. En daar hebben we allemaal een rol in te spelen, of je nou lid bent van de ondernemingsraad of in de raad van commissarissen zit. Ik houd ervan mensen uit te dagen om zich bewust te worden van de eigen denkbeelden en hoe die zich verhouden tot de perspectieven van anderen. Pas dan kom je tot het echt goede gesprek. En dat mag best even schuren, als je maar open blijft staan en elkaar weer weet te vinden, ook als je het niet eens bent met elkaar. Alleen kun je het verschil namelijk maken, maar samen kun je verandering creëren.”

Vera Luijendijk benoemd bij Cyclus

Per 1 juli 2023 is Vera Luijendijk benoemd als lid raad van commissarissen bij Cyclus. Cyclus NV opereert in een maatschappij waarin producten en processen steeds meer circulair worden. Wat nu nog afval heet, wordt steeds meer gezien en benut als een bron van waardevolle grondstoffen. In de keten ‘van afval naar grondstof’ wil Cyclus een logistieke sleutelrol vervullen. De raad van commissarissen zocht een ervaren commissaris met kennis van circulaire economie (specifiek van ‘cradle to cradle’) en die bekend is met de bestuurlijke processen bij gemeenten. 

Vera is sinds 2022 eigenaar van WaardeV.O.L. advies, bestuur en toezicht en is toezichthouder bij diverse organisaties waaronder Woonstad Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk en Stichting Nationaal Warmtefonds.

Bovenstaande benoeming is tot stand gekomen via NR Governance.