De portefeuille van David Lauwen

'Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de grote maatschappelijke transities'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

David Lauwen, directeur van het Creatief Kapitaal, 48.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid rvc Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Voorzitter rvt Melkweg
Lid rvt Brabant C
Voorzitter Music Hub Brabant
Lid rvt Omroep Zwart
Lid Investeringscommissie LSCF, LIOF
Lid visitatiecommissie woningcorporaties Cognitum

Waarom heeft men u benaderd als commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik heb een financieel-economische achtergrond en ben tevens businesscoach. Als bestuurder en toezichthouder heb ik ervaring in zowel het publieke als het private domein. Ik ben gericht op de toekomst en ik heb een verbindende persoonlijkheid en kan vanuit die kennis en ervaring bijdragen aan de Rabobank in de mooie stad ’s-Hertogenbosch en omstreken.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De Rabobank is een bank met maatschappelijke relevantie die bijdraagt aan het welzijn en de welvaart van Nederland. Het motiveert me om samen met de ledenraad de lokale vertaling te maken van belangrijke maatschappelijke transities, zoals circulariteit, duurzaamheid en financiële educatie.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb gesprekken gevoerd met de directeur, de overige leden van de rvc en een aantal mensen uit mijn netwerk. Daarnaast heb ik relevante documentatie bestudeerd.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'De Rabobank heeft een speciaal inwerkprogramma voor de voorzitters van de lokale ledenraad. Dit is erg prettig, omdat je informeel kunt overleggen met collega's die hetzelfde werk doen op andere locaties.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De coöperatieve structuur en de lokale verankering van de Rabobank zijn van onschatbare waarde. Het praktisch en effectief invullen van de rol van de lokale rvc is echter een uitdaging. Verschillende zaken komen samen: de Rabobank wordt kritisch gevolgd in het maatschappelijke debat, de digitale transformatie zorgt voor veranderingen in het klantcontact, de betrokkenheid van leden en hun invloed worden opnieuw gedefinieerd en de maatschappij staat voor grote uitdagingen. Als lokale rvc is het inspirerend om lokaal bij te dragen aan het formuleren van antwoorden op deze vraagstukken.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'De rvc bestaat momenteel uit twee mannen en een vrouw, maar er is ook ruimte voor andersoortige diversiteit. Ik vind het cruciaal dat de besluitvormende organen een juiste afspiegeling van de maatschappij zijn. De snelle veranderingen vereisen een brede blik van toezichthouders en bestuurders. In deze tijd is nieuw leiderschap en een nieuwe visie op toezicht van fundamenteel belang.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema's digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Digitalisering en duurzaamheid zijn kernthema's voor de Rabobank. Dit komt tot uiting in de manier waarop klanten worden benaderd en hoe financiering en financieringsinstrumenten kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Als lokale rvc is het onze rol om de verschillende snelheden van nationaal en lokaal niveau kritisch te volgen en erop toe te zien dat zij op elkaar worden afgestemd.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Ik vind het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan de grote maatschappelijke transities, waarbij iedereen meetelt en mee kan doen. Vanuit een financieel perspectief draag ik bij aan deze transities bij de Rabobank en het LIOF, evenals bij mijn toezichthoudende functies die zijn gericht op media en cultuur.'

Hoe 'Irrgang-proof' is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik heb geen commissariaten bij grote rechtspersonen. Ik streef ernaar om de helft van mijn tijd te besteden aan reguliere werkzaamheden en de rest aan coaching en toezicht.'

Hoeveel tijd besteedt u in totaal aan uw toezichtportefeuille?

'Ik besteed ongeveer 10 tot 15 uur per week aan mijn toezichtportefeuille.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Ik vind het interessant om de discussie over effectief en inclusief toezicht te volgen. De focus van toezicht houden ligt steeds meer op soft controls, oftewel datgene wat niet gezegd wordt in de boardroom. Het instituut toezicht en governance in het algemeen is aan een sterke verandering onderhevig, mede door terechte maatschappelijke druk.'