Wel zwemdiploma, geen commissarissendiploma...

De portefeuille van...
Commissarissen en bestuurders over hun nieuwe functie

Naam en hoofdfunctie:

Quirine van Heek is een ervaren adviseur, bestuurder en toezichthouder bij profit- en non-profitorganisaties.

Van Heek heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is haar loopbaan gestart bij KPMG Accountants en heeft daarna voor CGEY als managementconsultant gewerkt voor klanten als The Coca Cola Company, Ericsson en ABN AMRO. Ze werkte een kleine tien jaar als cfo bij Plan Nederland. Voorheen was ze bestuurder bij de KNRB en lid van de financiële commissie van NOC*NSF.

Nieuwe functie:

Met ingang van 1 juli 2021 is Van Heek bestuurder bij Stichting RCBM. RCBM (Register Certified Board Member) certificeert en registreert commissarissen en toezichthouders. Certificering vindt plaats volgens nationale en internationale normen. Een certificaat laat zien dat door de betreffende commissaris/toezichthouder aantoonbaar wordt gewerkt aan de eigen ontwikkeling, reflectie en het bijhouden van het vak. Op deze wijze draagt RCBM bij aan verdere professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland.

Bestaande portefeuille Quirine van Heek toezicht- en bestuursfuncties

  • Commissaris L. ten Cate
  • Bestuurder Q&A | Financieel Management Advies
  • Bestuurder Landgoed “De Landweer”
  • Bestuurslid Stichting Textielhistorie Twente

Waarom heeft men u benaderd/benoemd: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'RCBM is klaar om over te gaan tot groei en verdere uitbouw en aan mij is gevraagd daar met het bestuur invulling aan te geven. RCBM is gestart na discussies in de Tweede Kamer over de te verbeteren kwaliteit van toezichthouders in Nederland. RCBM heeft al ruim tachtig commissarissen en toezichthouders gecertificeerd. Voor het certificeringstraject heeft het een aantal ervaren assessoren aan zich weten te binden. De komende jaren zal het aantal gecertificeerde toezichthouders versneld groeien. Ook is inmiddels een aantal partnerorganisaties aangesloten vanuit kennis, kunde en of opleidingsaanbod op het gebied van governance.

Mijn toegevoegde waarde daarbij: ik heb ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de profit- en non-profitsector. Daarnaast heb ik kennis en ervaring opgedaan op het gebied van financiën, integrated reporting (ESG) en IT. Verder heb ik een visie op de verdere professionalisering van het toezichthoudende vak en ben ik in staat om met mijn netwerk bij te dragen aan de doelstelling van RCBM.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'RCBM levert als netwerkorganisatie een bijdrage aan de verbetering van bestuurlijk toezicht in het algemeen. Dat past bij mijn waarden. De startup is gerealiseerd, het is nu tijd voor een verdere "scale-up". Het doel daarbij is met een netwerk van partners een bijdrage te leveren aan kundige toezichthouders en daarmee aan vertrouwen in organisaties voor onze samenleving door good governance.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb het strategisch plan beoordeeld, het jaarverslag, de statuten en de bij de KvK gedeponeerde stukken bekeken. Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd met leden van het bestuur, de raad van toezicht en een aantal van de leden van de raad van advies.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb tijd gemaakt voor mijn nieuwe rol om een goede indruk te krijgen van de bedrijfscultuur, de plannen en vooruitzichten en de mensen met wie we deze gaan realiseren. Ook heb ik gesprekken gevoerd met een aantal bij RCBM gecertificeerde toezichthouders.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie?

'Stichting RCBM gaat de komende periode bij relevante instanties en toezichthouders in Nederland langs om het belang van "Het Register van Toezichthouders in Nederland" op de kaart te zetten. Wij zullen ons vooral richten op organisaties zonder certificering en onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. We zullen een flink aantal gesprekken voeren met mogelijke game changers. Eenieder die een bijdrage wil en kan leveren aan het netwerk voor verantwoordelijke toezichthouders nodig ik graag uit voor een goed gesprek.'

Hoe past de nieuwe functie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Deze nieuwe rol past goed bij mijn rol als onafhankelijk adviseur, bestuurder en toezichthouder.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf punten voor toezichtfuncties bij grote rechtspersonen?

'Dat speelt bij mij (nog) niet. Net als het merendeel van toezichthouders heb ik één commissariaat en een aantal bestuursfuncties. Bij L. ten Cate ben ik gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw portefeuille?

'Gemiddeld twee uur per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Voor het merendeel van de activiteiten in het openbaar leven is een diploma of certificering nodig. Zo heb je een zwemdiploma nodig om in een openbaar zwembad te mogen zwemmen en zonder geldig rijbewijs kom je de weg niet op. Echter, als toezichthouder of commissaris heb je in Nederland over het algemeen geen certificering nodig. Bij financiële instellingen gelden er stringente eisen voor toezichthouders. En ook bij woningcorporaties is een fit & proper-test verankerd in de wet. Maar bij het merendeel van de organisaties gelden er gek genoeg weinig tot geen vereisten, zoals een certificering voor de toezichthouders. Ook niet bij grote organisaties die gefinancierd worden uit publieke middelen. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Daarom een oproep voor individuele toezichthouders en partners (zonder eigen certificering): sluit je aan bij het RCBM Netwerk. Laat je als verantwoordelijk toezichthouder registreren, certificeren, loop voorop en blijf jezelf verder ontwikkelen.'

Meer informatie is te vinden via www.RCBM.nl

NR zoekt een voorzitter bestuur voor RCBM. Reageren kan tot 22 november 2021. Bekijk de vacature.