Carla Weber lid rvt CNV Connectief

Mutaties

Sinds 19 mei is Carla Weber benoemd als lid raad van toezicht bij CNV Connectief, de bond voor werkenden in zorg, onderwijs, welzijn en overheidsdiensten. Ze is zelfstandig actief als interim-manager voor overheidsorganisaties, met haar bureau Carla Weber Interim Management.

+++

Nieuwe commissaris Lindeboom Bierbrouwerij

Per 1 september is Remco Boerefijn benoemd als lid raad van commissarissen bij Lindeboom Bierbrouwerij. Remco is CEO bij IPCOM Group en eigenaar van BTX Consult B.V.

+++

Stichting Noodopvang Haaglanden benoemt nieuwe bestuursleden

Per 30 augustus heeft Stichting Noodopvang Haaglanden drie bestuursleden benoemt. Fenna Pols als lid bestuur met profiel contractspartijen/secretaris; zij is bestuurder/directeur bij Kenniscentrum Europa Decentraal. Mark Cremers als lid bestuur met profiel financiën/ICT; hij is zelfstandig ondernemer/eigenaar van MC-Kwadraat (interim opdrachten). Han van Heijst als lid bestuur met profiel vastgoed; hij is Sr. Adviseur Beheer en Onderhoud bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

+++

Twee nieuwe commissarissen voor ASMI

ASM International heeft Pauline van der Meer Mohr en Adalio Sanchez voorgedragen als nieuwe leden van de raad van commissarissen voor een termijn van vier jaar. Beide benoemingen zullen worden besproken tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 29 september 2021.

Pauline van der Meer Mohr heeft 35 jaar ervaring in leidinggevende posities in multinationale ondernemingen en de academische wereld. Zo is ze momenteel onder andere voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en voorzitter van de raad van commissarissen van EY. Van der Meer Mohr is verder onder andere non-executive director bij HSBC Holdings en Viatris en lid van de commissie kapitaalmarkt bij AFM.

De voorgedragen Adalio Sanchez heeft de Amerikaanse nationaliteit en is lid van een aantal boards in de Verenigde Staten. Hij is onder meer lid van de board of directors van Snap One, ACI en Avnet en chairman van adviesbureau S Group Adivosry LLC in Florida.

Bron: Management Scope

+++

Nieuwe commissaris voor BDO

Danny van der Eijk wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van BDO. Hij volgt Ton Rutgrink op. Danny van der Eijk heeft meer dan dertig jaar ervaring in de financiële sector en is nu voorzitter raad van commissarissen van Univé, voorzitter Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (V.N.A.B) en commissaris bij Schouten Zekerheid. Eerder was Van der Eijk tevens commissaris van Stichting Toezicht Verzekeraars. Ook werkte hij lang bij Achmea, waar hij van 2008 tot 2015 in de raad van bestuur zat. Van der Eijk is opgeleid als gymleraar maar koos voor een carrière in het bedrijfsleven.

Bron: Accountancy Vanmorgen (AV)

+++

Munsters volgt Dijkshoorn op bij Athora

Athora Netherlands heeft Roderick Munsters benoemd als lid van de rvc van Athora Netherlands en haar verzekeringsdochters. Per 1 oktober volgt hij Maarten Dijkshoorn op als voorzitter van de rvc. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goedkeuring verleend voor de benoemingen.

Jan de Pooter, Chief Executive Officer van Athora Netherlands: ‘Namens de Raad van Bestuur wil ik Maarten hartelijk bedanken voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren, zijn verbindend stakeholdermanagement en zijn begeleiding bij de transities naar nieuw aandeelhouderschap. In zijn rol als voorzitter heeft hij in uitdagende tijden een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Athora Netherlands als de levens- en pensioenverzekeraar zoals die nu is. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Tegelijkertijd ben ik verheugd Roderick Munsters te verwelkomen en kijk ik uit naar de samenwerking. Zijn bestuurlijke ervaring en ruime kennis op het gebied van pensioen, vermogensbeheer en corporate governance zullen van grote waarde zijn de komende jaren, waarin Athora Netherlands verder bouwt om de leidende levens- en pensioenverzekeraar in Nederland te worden.’

Maarten Dijkshoorn: ‘Na 45 jaar in de verzekeringssector gewerkt te hebben, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter bij Athora Netherlands, voelt dit als het juiste moment om afscheid te nemen. Het was zowel een genoegen als een eer om de afgelopen jaren voorzitter te zijn van de Raad van Commissarissen van Athora Netherlands en deel uit te maken van de transformatie die al in 2016 begon. Dit heeft geresulteerd in een stabiel en robuust bedrijf dat goed gepositioneerd is voor de toekomst. Met Roderick verwelkomen we een zeer deskundige en ervaren voorzitter en kan ik met een gerust hart het stokje overdragen. Namens de Raad van Commissarissen wens ik hem veel succes in zijn nieuwe rol.’

Roderick Munsters: ‘Ik ben verheugd om te worden benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Athora Netherlands, een verzekeraar met een rijke geschiedenis, een  onderscheidend duurzaam profiel en sterke merken. Ik kijk uit naar de samenwerking met mijn collega-commissarissen, de leden van de Raad van Bestuur en de medewerkers, en zal met hen werken aan de verdere groei van Athora Netherlands.’

Na de benoeming van Roderick Munsters per 1 oktober bestaat de RvC uit vijf leden: Roderick Munsters (voorzitter), Pierre Lefèvre, Hanny Kemna, Floris Deckers en Michele Bareggi.

Bron: Athora Netherlands

+++

Vrouw volgt vrouw op in rvc TBI

Bouwconcern TBI Holdings heeft met ingang van 1 september Hilde Garssen benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Garssen is lid van de raad van bestuur van KPN. Ze volgt Diana de Wolff op, die per 1 juli 2021 terugtrad uit de rvc, waarin ze sinds 2013 zitting had.

Bron: TBI Holdings

+++

PFZW krijgt nieuwe toezichthouder

Kees Goudswaard is per 1 september toegetreden als lid van de raad van toezicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Kees Goudswaard is hoogleraar Toegepaste Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit Leiden. Hij heeft de afgelopen jaren adviesrollen gespeeld op het terrein van de pensioenen, als voorzitter van de Commissie Toekomstbestendigheid Pensioenen en als voorzitter van de SER Commissie Toekomst Pensioenen. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van Pensioenfonds Horeca en Catering.

Daarnaast is André ten Damme met ingang van dezelfde datum aangesteld als bestuurslid van PFZW.  Hij is voorgedragen door Actiz, de branchevereniging van zo’n 400 zorgorganisaties. Ten Damme vervangt bestuurslid Odette Perik van wie de zittingstermijn ten einde is. Als bestuurslid zal hij deelnemen in de commissie integraal risicomanagement van PFZW. Ten Damme was Financial Services Managing Partner bij EY. Van 2008 tot 2012 was hij CFO en lid van de Raad van Bestuur van APG.

Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn

+++

Leni Boeren naar NIBS

De Haagse bank NIBC heeft Leni Boeren voorgedragen als nieuwste lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Het is tevens de bedoeling dat Boeren na de benoeming de ‘Remuneration and Nominating Committee’ van de bank komt versterken. Leni Boeren kan bogen op ruime ervaring in de financiële sector. In haar laatste functie was zij CEO van Kempen Capital Management en lid van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen. In een verder verleden was Boeren voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Robeco Groep, lid van het Executive Committee van Euronext en lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam Exchanges. Ook heeft ze verschillende functies bekleed bij Rabobank en Paribas.

Bron: banken.nl