On Board

Commissarissen in het nieuws

Niet ambitieus genoeg

De Monitoring Commissie Corporate Governance publiceerde eind februari een voorstel tot aanpassing van de Corporate Governance Code voor commissarissen. Om met de deur in huis te vallen: de voorstellen zijn weinig ambitieus en in enkele opzichten zelfs teleurstellend. Teleurstellend zijn de voorstellen met betrekking tot het thema ESG: de environmental, social & governance aspecten van het ondernemen, waaronder de gevolgen van klimaatverandering. Toeval of niet, maar ook eind februari heeft de Europese Commissie een voorstel voor de Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) gepubliceerd. Over de CSDD is zeker het laatste woord nog niet gezegd. Maar één ding lijkt zeker: de Europese Unie gaat grote stappen maken. De Monitoring Commissie die gaat over de Nederlandse Corporate Governance Code kan zich nu niet meer veroorloven te blijven hangen in achterhoedegevechten.

(Bron: Het Financieele Dagblad, de kern van de reactie van Gerard van Solinge (hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij Allen & Overy) op de herzieningsvoorstellen van de Monitoring Commissie Nederlandse Corporate Governance Code.)

Minder feedback

‘Hoe hoger aan de top, hoe minder feedback. Ja, dat herken ik. Het is een vreemd fenomeen: naarmate je hoger komt in organisaties lijkt de discipline op het terrein van feedback weg te vallen. Het corporate office kan wat dat betreft nog veel leren van het middenmanagement.’

Deze uitspraak doet meervoudig commissaris Wout Dekker (onder meer voorzitter rvc Randstad en commissaris bij Pon Holdings en SHV) in een interview over feedback, waarin hij ook antwoord geeft op onderstaande vraag:

U bent nu zo’n 15 jaar voornamelijk actief als toezichthouder. Ik tel op uw cv acht rvc’s in vijf verschillende sectoren. Als u het afgelopen decennium overziet, is er dan veel veranderd op het gebied van feedback?
‘Er is heel veel veranderd. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met regulering. De toezichthouders hebben het nu zo geregeld dat feedback bijna een vast onderdeel is in een jaarcyclus, bijvoorbeeld als het gaat om rapportages en zelfevaluaties. In mijn eerste jaren als ceo bij Nutreco was dat veel minder. Er waren destijds wel eindejaarsgesprekken, maar die waren vooral heel informeel. Later is dat allemaal formeler geworden. Ik ben op drie plaatsen president-commissaris geweest en daar ben ik juist heel actief geweest om de orkestratie van de agenda’s en evaluatieprocessen te regelen. Bij Randstad doen we nu zelfs midyear reviews van de raad van bestuur door de raad van commissarissen. Het vergaren van feedback is kortom heel erg veranderd, het is veel professioneler geworden. Dat geldt zeker voor onder toezicht staande instellingen zoals financiële instellingen, maar ook voor de medische sector. De externe toezichthouders controleren de commissarissen en hebben het machtsmiddel van het intrekken van vergunningen.’

(Bron: LTP Executive Services)

Roderick Munsters nieuwe nr. 1 Next50

Ruim baan voor aanstormend toezichttalent: de hele top-10 van de Next50 is nieuw. Uit de Next50 2022 wordt duidelijk dat de doorstroom van commissarissen uit de c-suite weer op gang komt, dat het aantal vrouwen stagneert en dat de vraag naar de digi- en HR-discipline toeneemt. Roderick Munsters is de nieuwe nummer één. Lees hier het hele verhaal. En ook: Met 36 nieuwe commissarissen is de lijst voor maar liefst driekwart ververst en daarvan is bijna de helft ook actief als bestuurder.

(Bron: Management Scope)

Russische Zuidas

Twee Russische eigenaren van Amsterdam Trade Bank staan op de Europese sanctielijst, maar oud-DNB-bestuurder Lex Hoogduin blijft er commissaris. Ook andere Nederlandse prominenten blijven zitten.

(Bron: NRC)

Rechtszaak tegen Shell-commissarissen

De Britse milieuorganisatie ClientEarth komt met een rechtszaak tegen alle 13 topbestuurders van Shell. Onder hen zijn vier Nederlanders. Het is voor het eerst dat directeuren en commissarissen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Onder de topbestuurders zijn vier Nederlanders: ceo Ben van Beurden en verder drie 'non-executive directors', wat vergelijkbaar is met commissaris. Het gaat bij de laatste drie om oud-Aholdtopman Dick Boer, Bram Schot (voormalige topman van Audi) en Gerrit Zalm (oud-minister van Financiën en ex-topman van ABN Amro).

(Bron: RTL Nieuws)

De 5 R'en van boardroomdynamiek

Linda Hovius, boardroomconsultant en commissaris bij onder meer FlowTraders en Flora Holland, benoemt de randvoorwaarden voor effectieve interboard-dynamiek:

'Vanuit mijn boardroom-adviespraktijk noem ik dat “de vijf R’en”: respect, rolzuiverheid, relatie, reflectie en ruimte. Rolzuiverheid betekent simpelweg dat de toezichthouder niet op de stoel van de executive moet gaan zitten en andersom. Verder geldt dat de dialoog in de bestuurskamer beter wordt naarmate er meer onderling respect, betere relaties en een hoger reflectievermogen zijn. Dat laatste impliceert dat je in staat bent om wat holistischer en met enige distantie naar de problematiek te kijken en dat je de buitenwereld naar binnen brengt. Pas als dat allemaal geborgd is, ontstaat er ruimte voor de echte dialoog. Dan pas is het veilig voor het executive team om dilemma’s te delen en voor commissarissen om daarover te sparren en waar nodig steun te verlenen. Als toezichthouder ben je uitdager én supporter van het bestuur. Die twee rollen moeten met elkaar in balans zijn en de vijf R’en zijn een goede kapstok om te checken of dat inderdaad het geval is.'

(Bron: Management Scope)