'Verjonging en verkleuring zorgen voor meer perspectieven'

DE PORTEFEUILLE VAN…
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Wilma Gillis-Burleson, directeur/eigenaar Legato BV en directeur/bestuurder Stichting B for You, 61 jaar.

Toezichtfunctie:

Vanaf 1 maart 2021 lid raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

Portefeuille overige toezicht- en bestuursfuncties:

  • Voorzitter raad van toezicht Theater Zuidplein
  • Vicevoorzitter raad van toezicht Kinderopvangorganisatie Hefgroep-KindeRdam
  • Lid raad van commissarissen woningbouwcorporatie stichting Woonplus
  • Bestuurslid van het Fonds Bevordering van Volkskracht

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot toezichthouder: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben benaderd omdat er behoefte was aan iemand met ervaring en kennis van governancevraagstukken, die ook het patiëntperspectief kan vertegenwoordigen.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Op zich ben ik al eens toezichthouder geweest bij een organisatie in de zorg, maar niet aan de curatieve kant. Zeker door de coronacrisis was ik wel benieuwd naar hoe een ziekenhuis door zo’n situatie heen komt. Bovendien is het Maasstad Ziekenhuis een kwalitatief goed ziekenhuis met een interessant verzorgingsgebied, voornamelijk Rotterdam-Zuid en omliggende gemeenten. Dat trok me wel, want dat is een vrij divers gebied qua populatie en door de combinatie regio-stad.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb veel publiek toegankelijke informatie gelezen over het Maasstad Ziekenhuis en haar geschiedenis, maar ook documenten opgevraagd zoals het meerjarenbeleidsplan, jaarrekeningen, jaarverslagen, statuten en reglementen. Daarnaast heb ik de plannen van de Patiëntenraad en medische staf gelezen. Ik heb ook gesprekken gevoerd met uiteraard de selectiecommissie, de Patiëntenraad, de medische staf en het bestuur.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Dat was op zich wel spannend, omdat ik startte in de periode dat alle beperkende coronamaatregelen in stand waren en alles online moest. Wanneer het kon, ben ik naar het ziekenhuis zelf gegaan. Met de voorzitter is veel contact geweest, evenals met de bestuurssecretaris. Toen dat even mogelijk was, zijn er ook fysieke ontmoetingen geweest met de overige leden en het bestuur, naast online. Verder volg ik zo veel als mogelijk het Maasstad Ziekenhuis in de (social) media. Momenteel worden er veel vacatures vervuld, vanwege het aflopen van termijnen van zittende leden. Als we compleet zijn, zal er op niet al te lange termijn een uitgebreidere fysieke kijk achter de schermen plaatsvinden. Sowieso volg en lees ik veel over de ontwikkelingen in de zorg, de digitalisering en de personeelsbehoefte.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht houdt en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Ik denk dat de belangrijkste uitdaging toch de personeelsbehoefte is. Dat geldt op veel plekken in de samenleving, maar de zorg is een vitale sector en zwaar getroffen in de pandemie. Daarbij speelt dat de patiëntenzorg door de diverse samenstelling van de bevolking veel aandacht behoeft en er grote investeringen worden gedaan om het ziekenhuis up-to-date en toegankelijker te maken. Andere punten van aandacht zijn de digitalisering, kansen en veiligheid van data en uiteraard de beschikbare budgetten voor de zorg.

Door de brede samenstelling van de raad van toezicht is er veel kennis en ervaring aanwezig, om een goed klankbord te kunnen zijn voor de bestuurders. Er is een breed netwerk dat ingezet kan worden en er is sprake van grote betrokkenheid. Mijn eigen juridische achtergrond en kennis van de governance van organisaties helpt in de te voeren discussie over aanpassing van toezichtvisie, kader, reglementen, et cetera. Daarbij heb ik door mijn werkzaamheden, verbondenheid met regio Rotterdam en mijn etnisch diverse achtergrond een goed beeld van wat er zich afspeelt in de directe omgeving van het Maasstad Ziekenhuis.'

Hoe past de toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Deze functie betrekt me bij een wereld die voor iedereen belangrijk is en waarover iedereen een mening heeft, maar waar sprake is van onvoldoende inzicht in hoe complex de zorg in Nederland georganiseerd is. Ik ben bovendien altijd bezig geweest met verbetering van de positie van kleine en grote mensen in Rotterdam en de regio, dus de inbreng van het patiëntperspectief past daar goed bij. Maatschappelijke organisaties hebben sowieso mijn belangstelling.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik heb vier verschillende toezichthoudende functies, waarvan er één relatief klein is en één volgend jaar afloopt. Uiteindelijk moet ik altijd het gevoel hebben dat ik mijn rol goed kan vervullen.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Ik denk zo’n anderhalve dag per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Verjonging en verkleuring in de samenstelling zorgen voor meer perspectieven aan tafel. Daarom ben ik een groot voorstander daarvan. Verder zou ik het interessant vinden als het stakeholdermanagement en de ambassadeursrol van de commissaris meer aandacht zou krijgen. Je ziet nu dat dat zeer verschillend wordt opgepakt en dat er geworsteld wordt om daar goed vorm aan te geven. Meer aandacht voor de rol van de bestuurssecretaris vind ik ook belangrijk.'