Slimmer en diverser samenwerken in governancedriehoek

Diversiteit & inclusie

Hoe kunnen ondernemingsraad, bestuurder of commissaris/toezichthouder het talent van medewerkers beter benutten? Hoe introduceren organisaties een andere manier van werken en spreken ze een diverse doelgroep aan? Deze vragen stonden centraal tijdens het SER-webinar Slimmer en diverser samenwerken – met or, bestuurder en toezichthouder

Tijdens het webinar van de Sociaal-Economische Raad op 17 juni gaven Saniye Celik (Lector Diversiteit en Inclusie Hogeschool Leiden en opleider Universiteit Leiden (CPL)) en Henk Volberda (hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam) aan hoe organisaties dankzij sociale innovatie en diversiteit succesvoller kunnen zijn. Samenwerking met medewerkers is daarbij cruciaal.

Betere or-adviezen dankzij focus op diversiteit

Saniye Celik constateerde dat diversiteit bij veel ondernemingsraden nog niet hoog op de agenda staat. ‘Terwijl diversiteit & inclusie ervoor zorgt dat je organisatie beter presteert. Het maakt ook dat jouw or effectievere adviezen kan geven.’

Naar medewerkers luisteren

Henk Volberda stelde: ‘Hoe kun je slimmer samenwerken? Technologische vernieuwing steunt op mensen, zorg ervoor dat die mensen op de goede manier bij vernieuwing betrokken worden. Hoe kun je diverser samenwerken? Vaak neemt het management initiatief om diversiteitsbeleid te maken. Maar het is net zo belangrijk om naar je medewerkers te luisteren, zodat je weet waar behoefte aan is. Sociale innovatie zorgt ervoor dat organisaties economisch beter presteren en grote uitdagingen, zoals digitalisering, beter aankunnen.’

Klik hier voor beide presentaties en voor het bekijken van de opnames van de workshops die deel uitmaakten van het programma.