On board

Toezichthouders in het nieuws

Raad van commissarissen voor Pels Rijcken

Hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath-Rovers is door Pels Rijcken per 1 juli benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Pels Rijcken is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat een raad van commissarissen met externe toezichthouders instelt. Het instellen van de raad van commissarissen maakt deel uit van een serie verbetermaatregelen die oud-minister van Justitie Ferd Grapperhaus afgelopen najaar al aankondigde. Deze maatregelen vloeiden voort uit het fraudeschandaal bij Pels Rijcken, waarbij oud-bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje voor zeker elf miljoen verduisterde.

(Bron: Mr Online)

Kitty Koelemeijer: 'Laat commissarissen studiepunten halen'

Dat ze in sommige organisaties ‘de vreemde eend in de bijt’ is, deert hoogleraar en commissaris Kitty Koelemeijer niet. Integendeel, die rol ligt haar wel, ze vindt het zelfs leuk. ‘Het is makkelijker om te werken voor een organisatie die de boel goed op orde heeft, maar juist bij een organisatie waar dat niet het geval is, kun je wat bereiken.’ En dat is wat Koelemeijer uiteindelijk ambieert: impact hebben op de maatschappij én het bedrijfsleven. Kitty Koelemeijer is bezig aan een opmars in commissarissenland. De hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit is in april toegetreden tot de raad van commissarissen van KPN. De kroon op haar toezichthoudende werk tot dusver, want KPN is – zo zegt ze zelf – een ‘iconisch merk’. Koelemeijer heeft een duidelijke visie op het functioneren van de rvc en heeft uitgesproken ideeën over hoe het toezichthoudende werk nog beter kan en moet, zo blijkt in een gesprek over een aantal belangrijke rvc-thema’s met Charles Honée, partner bij advocatenkantoor Allen & Overy. Ze gelooft in ‘cognitieve diversiteit’ en vindt eigenlijk dat commissarissen studiepunten moeten halen. ‘Ik kom nog te vaak commissarissen tegen die denken dat innovatie het verbeteren van bestaande processen is.’

(Bron: Management Scope)

Recht op voordracht commissaris vaak niet nageleefd

De ondernemingsraad heeft het recht om een derde van de leden van de raad van commissarissen (rvc) voor te dragen. In de praktijk stellen veel bedrijven die daartoe wél wettelijk verplicht zijn geen rvc in. En waar ze die wel instellen, wordt het voordrachtsrecht van de or dikwijls belemmerd. Hoe zit dit precies?

Bedrijven met een eigen vermogen van €16 miljoen, een or en minimaal 100 werknemers in Nederland, zijn volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht om het ‘structuurregime’ in te stellen. De essentie van deze structuurregeling is dat een dergelijke ‘grote’ vennootschap wettelijk verplicht is een raad van commissarissen in te stellen. Deze moet bestaan uit minimaal drie leden, waarvan een van de drie wordt benoemd op versterkt voordrachtsrecht van de ondernemingsraad.

(Bron: OR Net)

Jonge generatie in de boardroom wil eigen toekomst redden

Diversiteit, in alle vormen en maten, maakt de board sterker en verbetert de resultaten. Daar horen ook jonge bestuurders en commissarissen bij. Sterker nog, zij willen nu aan de knoppen om te redden wat er te redden valt aan hun toekomst. De ‘oude’ generatie wil wel plaatsmaken, maar er moet eerst nog wat worden opgelost. Namelijk wat we tot nu toe verzuimd hebben om goed te regelen: een duurzamere en menselijkere wereld.

(Bron: Change.inc)