Arbeidsmarkt centraal in boardroom

Strategie-onderzoek

De arbeidsmarkt is dit jaar het meest besproken onderwerp in de boardrooms, zo blijkt uit het Berenschot Strategie Trendsonderzoek 2022. ‘De arbeidsmarkt is een belangrijker thema dan ooit. Maar er zijn duidelijke verschillen in sectoren.’

Arbeidsmarkt

De omstandigheden op de arbeidsmarkt hebben een grote impact op de strategische koers, zo geeft circa 45% van de respondenten aan. Organisaties zijn op zoek naar goede mensen en het behouden van personeel is prioriteit nummer één. Veel organisaties verwachten groei, maar daar zijn wel de juiste mensen voor nodig. Het vasthouden en werven van het juiste personeel blijft immers een belangrijke voorwaarde voor het bestendigen van de positie of voor groei. Er is met name een grotere behoefte aan hoger en technologisch geschoold personeel. Daarbij is er door economische en demografische ontwikkelingen sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Corona laat sporen na

Ook de COVID-19-crisis heeft diepe sporen achtergelaten, waardoor de werkwijze volledig anders is geworden. Digitaal werken wordt gecombineerd met hybride werkvormen. Digitalisering blijft evenals vorig jaar dan ook een belangrijk onderwerp in de boardroom. De krapte op de arbeidsmarkt houdt veel bestuurders in Nederland bezig. Ook duurzaamheid en de gevolgen van de energietransitie zijn in belang toegenomen. Innovatie, veranderde klantbehoeften en nieuwe businessmodellen hebben dit jaar minder prioriteit. Er is daarmee dus een verschuiving in prioriteit te zien van externe factoren naar de interne bedrijfsvoering. In vrijwel alle sectoren heeft de arbeidsmarkt prioriteit. Verschillen zijn er daarnaast ook. Zo zijn binnen de Industrie innovatie en disruptie de meest besproken onderwerpen in de directiekamer. Bij Financial Services, Onderwijs & Research en bij de Overheid is de impact van digitalisering groot. De energietransitie speelt met name in de Utilities. Binnen de Bouw hebben duurzaamheid en MVO de grootste impact op de strategie.

In totaal hebben dit jaar 541 respondenten deelgenomen aan het Berenschot Strategie Trendsonderzoek 2022. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties. De organisaties van de deelnemers vertegenwoordigen circa 800.000 werknemers, oftewel ongeveer 12% van het totaal aantal banen in ons land.

Download het volledige Strategie Trendsonderzoek 2022