De portefeuille van Dirk Elsen

'Hoe houden we de focus op de Bedoeling (waar het echt om gaat)'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Dirk Elsen, Toezichthouder en mediator, 62 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter rvc Vidomes.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

  • Voorzitter rvc Vivium Zorggroep (ouderenzorg); 
  • Lid rvt Quarijn (ouderenzorg);
  • Bestuurslid Impact Linked Finance Foundation (impact investing);
  • Lid rvc Centenary Rural Development Group (impact investing);
  • Lid bestuur Kunst in de Kamer, kring Naarden-Bussum (cultuur).

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Goede vraag! Kan het zijn dat ik met mijn brede profiel met zowel bestuurlijke als toezichthoudende ervaring in diverse sectoren in staat geacht werd om als voorzitter een verbindende rol te spelen in dit complexe zwaar gereguleerde speelveld?'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'In al mijn functies probeer ik vanuit diverse invalshoeken bij te dragen aan kwaliteit van leven en positieve maatschappelijke impact. Het gaat er daarbij om dat iedereen in staat gesteld wordt om mee te doen in de samenleving en een betekenisvol leven te leiden. Wonen als basisbehoefte is daar een onderdeel van. Om in die context bij een mooie corporatie als Vidomes de voorzittersrol op me te mogen nemen is heel bijzonder. Vandaar!'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Jazeker, door me te verdiepen in waar Vidomes voor staat, hoe Vidomes zich presenteert en wie bij de leiding van Vidomes betrokken zijn.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Door middel van een uitgebreid inwerkprogramma bestaande uit ontmoetingen met bestuur, commissarissen, medewerkers en medezeggenschapsorganen. Hoogtepunten waren ook diverse wijkbezoeken, meeluisteren in het call center en een middagje meerijden op een reparatiebusje.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, verduurzaming en de spanningsvelden tussen die opgaven. Hoe geef je degenen die nog geen woning hebben voldoende aandacht in de te maken afwegingen en stakeholder dynamiek?'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Zoals gezegd, al mijn bestuurlijke en toezichtsrollen richten zich vanuit diverse invalshoeken (volkshuisvesting, ouderenzorg, impact investing in de financiele sector en cultuur) op hoe zowel vanuit de private als de publieke sector kan worden bijgedragen aan een betere kwaliteit van leven en positieve maatschappelijke impact. De volkshuisvesting die zich richt op een van de meest basale menselijke behoeften past daar perfect in.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Helemaal Irrgang-proof. Het is overigens opmerkelijk dat bij het instellen van dat maximum geen onderscheid is gemaakt tussen diegenen die toezicht uitoefenen als nevenfunctie en diegenen voor wie toezicht geen neven- maar hoofdactiviteit is.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat wisselt maar is ongeveer 1,5 tot 2 dagen per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Hoe houden we nou de focus op de Bedoeling (waar het echt om gaat) en de dialoog daarover i.p.v. ‘slaaf’ te worden van de schijnveiligheid van de immer uitdijende systeemwereld?'