Startbijeenkomst Governance Network Dutch Caribbean

Professionalisering

Governance Network Dutch Caribbean

Op woensdag 31 augustus vond de kick-off meeting van het Governance Network Dutch Caribbean (GNDC) plaats bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). GNDC is een netwerk voor iedereen binnen de Dutch Caribbean die op enigerlei betrokken is bij, of affiniteit heeft met corporate governance.

Onder leiding van dagvoorzitter Robbert Kroon werden tijdens de bijeenkomst meerdere presentaties gegeven over het onderwerp corporate governance. Het evenement werd geopend door een toespraak van Leila Matroos-Lasten, vicepresident van de CBCS. Matroos-Lasten benadrukte het belang van goede corporate governance en besprak aan de hand van de Corporate Governance Code for Financial Institutions & Service Providers uitgangspunten die hier een essentiële rol bij spelen. Zo kwamen onder meer het belang van goede checks & balances, het belang van een business continuity plan en het belang van een heldere organisatiestructuur aan bod. Tevens ging Matroos-Lasten in op het onderwerp riskmanagement.

Reputatiemanagement, digitalisering en ESG

Frank Kunneman nam als tweede het woord. Hij is partner bij advocatenkantoor VanEps en medeoprichter van het Themis Institute for Governance & Leadership. Kunneman sprak over recente ontwikkelingen in corporate governance in de Nederlandse Cariben. Zo benadrukte hij dat ondernemingen zich tegenwoordig in toenemende mate bezighouden met reputatiemanagement. Verder benoemde hij het feit dat toenemende digitalisering ook effect heeft op de governance van organisaties. Een andere interessante ontwikkeling die Kunneman besprak is de verschuiving van social governance van de overheid naar het bedrijfsleven. Van ondernemingen wordt namelijk steeds meer verwacht dat zij ESG-thema’s in hun beleid opnemen.

Netwerk van en voor commissarissen

De derde spreker van het evenement was Olaf Smits van Waesberghe van NR Governance. Hij besprak de voordelen van toegang tot het GNDC-platform. Daarnaast ging Smits van Waesberghe tijdens zijn presentatie in op het belang van een netwerk van en voor commissarissen. De ‘hoofdmoot’ van de bijeenkomst was de speech van de vierde spreker: Neysa Isenia, Chief Financial Officer bij Aqualectra Utility. Aan de hand van het model van het toezichthoudende schaap met de vijf poten ging Isenia in op de vraag wat zij nodig heeft van haar commissarissen. De vijf eigenschappen die volgens Isenia bijdragen aan de effectiviteit van het commissariaat zijn (i) dat er een bepaalde commitment van de commissarissen uitgaat, (ii) dat duidelijk is welke onderwerpen moeten worden besproken, (iii) dat het commissariaat een sterke relatie met het bestuur heeft, (iv) dat er op een efficiënte manier vergaderd wordt en (v) dat er op constructieve wijze wordt gedebatteerd.

Leren door interactie en praktijkervaring

Aubrich Bakhuis, fellow aan het Themis Institute for Governance & Leadership, mocht last but not least, de bijeenkomst afsluiten. Hij sprak over het Corporate Governance Trainee Programma, een programma dat op Sint Maarten van start is gegaan om young professionals voor te bereiden op een carrière als bestuurder of commissaris. In dat programma leren deelnemers niet alleen in theorie over corporate governance, maar ook door interactie en praktijkervaring. Tevens krijgen de deelnemers toegang tot een digitale leeromgeving en zullen zij zijn aangesloten bij GNDC. Het is de hoopvolle verwachting dat de training uitgerold gaat worden naar alle (ei)landen in de Dutch Caribbean.

Aanmelding bij het Governance Network Dutch Caribbean is (gratis) mogelijk via www.governancenetworkdc.org. Extra informatie omtrent het netwerk is in te winnen bij Laura Lohuis van het Themis Institute for Governance & Leadership via e-mailadres: l.lohuis@themis-institute.org

Dit artikel is eerder verschenen in dagblad Amigoe van 13 september 2022 en werd geschreven door Luuk Heupers en Mahatma Martinus. De oorspronkelijke tekst is iets aangepast voor publicatie in Governance Update.

Foto: Olaf Smits van Waesberghe en Leila Matroos-Lasten.