De portefeuille van Henk de Jong

'Zonder kennis is het moeilijk om bestuurders te coachen bij digitale transformatie'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Henk de Jong, CEO Versuni, 59 jaar.

Huidige toezichtfunctie:

Lid raad van advies Global Factories Group.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

'Ik ben momenteel ook lid van de raad van toezicht van de IDFA (International Documentary Festival Amsterdam) en de RUG (Rijksuniversiteit Groningen).'

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Global Factories levert veilige oplossingen aan apothekers en ziekenhuizen die het distribueren van medicatie digitaal organiseren. Het bedrijf is verder gespecialiseerd in oplossingen voor het geautomatiseerd herverpakken, verifiëren en distribueren van multidose-medicijnen. Global Factories biedt ook oplossingen aan patiënten om hen te helpen hun medicijnen in te nemen en te voorkomen dat ze vergeten worden.

Ik heb meer dan 30 jaar bij Royal Philips gewerkt. Hierdoor heb ik de nodige kennis opgedaan van de gezondheidszorg in brede zin en in vele landen. Zo was ik verantwoordelijk voor de verkoop in alle landen, behalve Amerika en China. De groei van GF komt vooral uit export. Daarnaast heb ik ruime ervaring in het verkopen van gezondheidsoplossingen en services, maar ook in het leiden van bedrijfstransformaties.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Global Factories heeft een leuk team met circa 80 medewerkers, de eigenaar is zeer bevlogen en ondernemend. Goede energie! Verder voel ik me thuis bij de visie van het bedrijf en vind ik het aansprekend om bij te kunnen dragen aan de ambitie van de organisatie om uit te groeien tot een middelgroot bedrijf. Als laatste heeft Global Factories met haar uitvindingen een belangrijke maatschappelijke functie verworven hetgeen mij ook erg aansprak.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ja, ik heb me uitgebreid ingelezen en er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Daarnaast heb ik ook veel informatie ontvangen van Michiel Roos, mijn collega in de raad.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb verschillende stukken gelezen en heb veel geleerd van de kennismakingsgesprekken met leden binnen de organisatie.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Global Factories heeft een groeiambitie. De markt waarin het bedrijf opereert groeit al 10 jaar en de organisatie doet het goed. Maar hoe groei je als bedrijf op een verantwoorde, sustainable, succesvolle en winstgevende manier? Dat blijft uitdagend. De raad kan hierin een coachende en adviserende rol vervullen.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'De raad van advies bestaat uit twee leden die adviseren op basis van hun eigen ervaringen. Met verdere groei van Global Factories zou een meer diverse raad in de toekomst kunnen bijdragen aan het toepassen van andere accenten en perspectieven.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Global Factories levert veilige oplossingen aan apothekers en ziekenhuizen die het distribueren van medicijnen digitaal organiseren. Dit voorkomt fouten in het verstrekken van medicatie en zorgt ervoor dat het proces sneller en efficiënter verloopt. Ook controleren ze de hele medicijnketen, waardoor er geen medicijnen weggegooid hoeven te worden, of er verkeerd verpakt wordt. Digitalisering is dus verweven in het DNA van het bedrijf. Het is ook duurzamer omdat de oplossingen via software-updates actueel blijven, waardoor deze kapitaalinvesteringen veel langer meegaan.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Ik probeer verschillende toezichtfuncties te bekleden, hierdoor blijf ik mezelf ook verbreden. In twee van de drie functies houd ik me bezig met audit. Verder ben ik betrokken bij IESE en ISE as Executive fellow, waar ik MBA-studenten lesgeef over digitale transformatie en strategisch management.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Op dit moment heb ik drie toezichthoudende functies, daardoor kan ik me hier vol voor inzetten, naast mijn werk.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Eén tot twee dagen per maand.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Digitale transformatie gaat een veel grotere impact hebben op de bedrijfsvoering en governance van organisaties, veel meer dan de meeste commissarissen zich realiseren. Zonder deze kennis is het soms moeilijk het bestuur of de directie te coachen.'