De portefeuille van Peter van Laarhoven

'De combinatie van werk en passie is één van de mooiste die er is. Je hart in je werk kunnen leggen geeft enorm veel energie.'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Peter van Laarhoven, in het verleden o.a. directeur strategie TNT en Schiphol en hoogleraar TUE, 63 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter rvt Nederlandse Reisopera.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

'Port of Moerdijk (voorzitter rvc), CQM (voorzitter rvc), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (voorzitter rvt), Centraal Boekhuis (vicevoorzitter rvc), TNO (vicevoorzitter rvt), Nationale UNESCO commissie (vicevoorzitter), H&S Group (lid rcv), Vereniging Toezichthouders Hogescholen (lid bestuur).'

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Men zocht een ervaren toezichthouder met passie voor opera. Ik ben een groot cultuurliefhebber met inderdaad een passie voor opera en door mijn brede portefeuille aan toezichthoudende functies ook een ervaren toezichthouder. Zo kwam men bij mij uit.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De combinatie van werk en passie is één van de mooiste die er is. Je hart in je werk kunnen leggen geeft enorm veel energie.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'In alle eerlijkheid vrij beperkt. Uiteraard jaarverslagen en andere documenten gelezen, vragen gesteld tijdens de interviews en wat rondgebeld.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Nog veel meer gelezen en met veel mensen binnen de (kleine) organisatie gesproken (MT leden, Medezeggenschapsraad etc). En uiteraard sinds mijn benoeming bij elke productie een aantal keren de voorstelling bezocht.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Bij mijn aantreden was dat vooral de zoektocht naar een nieuwe directeur. Inmiddels is de interim-directeur tot permanent directeur benoemd, een proces waar de rvt uiteraard in de lead was. De directeur heeft een nieuw visie/strategie document geschreven in nauwe samenwerking met de rvt. De volgende uitdaging is de zekerstelling van de subsidie voor de nieuwe BIS-periode (2025-2028) waarin we als rvt ook nauw betrokken zijn.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'De rest van mijn portefeuille bestaat vooral uit toezicht bij kennis- of logistieke organisaties/bedrijven. In die zin is deze functie een beetje een buitenbeentje.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Uiteraard is mijn portefeuille Irrgang-proof, immers als dat niet zo zou zijn, zijn benoemingen rechtsongeldig. Een flink aantal van mijn activiteiten is bij kleine rechtspersonen en telt dus niet mee. Belangrijker dan het aantal punten vind ik dat er nog ruimte in mijn agenda is, om – indien nodig – extra tijd aan een toezichthoudende functie te kunnen besteden. En die ruimte is er nog.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'3-4 dagen per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

Er kan niet genoeg aandacht zijn voor de 3 D's: diversiteit, duurzaamheid en digitalisering.