Portefeuille van Boban Vukicevic

Digicommissaris helpt bij het omgaan met lastige dilemma's
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Boban Vukicevic, Strategisch Adviseur Digitalisering/Universitair- en Hogeschooldocent Smart Services en Digitale Transformatie, 50 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Boban Vukicevic is lid raad van commissarissen bij woningcorporatie Staedion, portefeuille digitalisering, data & innovatie.

Bestaande portefeuille Boban Vukicevic toezicht- en bestuursfuncties:

  • Expertlid Smart Industry van het Investment Committee OostNL en TopFonds Gelderland.
  • Lid raad van toezicht Vecht en IJssel, portefeuille ICT en zorgtechnologie.
  • Lid raad van toezicht Pento, portefeuille zorginnovatie, digitale communicatie, eHealth.
  • Lid raad van commissarissen Leystromen, portefeuille digitalisering, informatisering en sociale innovatie.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik behoor tot de eerste generatie van zogenoemde digicommissarissen. Ik combineer mijn achtergrond in het bedrijfsleven en ondernemerschap, actuele kennis van digitalisering en digitale transformatievraagstukken met kennis van en ervaring met governance. Ik paste goed bij het gezochte profiel, vermoed ik.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik zie mijzelf graag als een maatschappelijk geëngageerde toezichthouder. Mijn belangstelling gaat uit naar het begrijpen van de impact van innovatie en digitale technologie op organisaties en sociale praktijken, het articuleren daarvan en het helpen om deze ten goede aan te wenden. Bij Staedion, een van de grootste woningcorporaties in het land met een heldere maatschappelijke taak, kom ik wat mijn belangstelling en behoeftes om een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren betreft goed aan mijn trekken.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Jazeker, door het lezen van alle openbare documenten, zoals het ondernemingsplan, de jaarverslagen, het reglement rvc, de toezichtvisie, het visitatierapport en het AW-inspectierapport.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Door met zoveel mogelijk mensen in de organisatie te spreken.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De belangrijkste uitdagingen zijn de betaalbaarheid van de woningen, de leefbaarheid in de wijken, de verduurzaming van het bezit en de enorme opgave met betrekking tot nieuwbouw. Gezien de complexiteit van de opgaven is de belangrijkste rol van de rvc om het bestuur te ondersteunen bij het omgaan met lastige dilemma’s en het stimuleren van innovatie. Daarnaast moeten we ook zorgen dat men niet uit de bocht vliegt. Het liefst dus zoveel mogelijk toezicht houden door aan de voorkant betrokken te zijn.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Dit commissariaat past uitstekend in mijn portefeuille. Iedere nieuwe functie heeft een hefboomeffect op de geaccumuleerde kennis en ervaring.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik merk dat er de laatste jaren veel meer belangstelling is voor mijn (digi)profiel. Ik heb nog wat ruimte, maar het wordt steeds krapper.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezicht portefeuille?

'Gemiddeld tussen de 15 en 20 uur per maand per commissariaat.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Gezien de toenemende complexiteit van de macro- en meso-omgeving zouden meer Nederlandse ondernemingen de one-tier board als governancemodel moeten overwegen.'