De portefeuille van Harry Starren

'We kunnen zeker béter toezicht gebruiken, maar vrijwel zeker níet méér toezicht'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Harry Starren (67), directeur-eigenaar van ITHACA international.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter bestuur Register Certified Board Member(RCBM).

Bestaande portefeuille Harry Starren toezicht- en bestuursfuncties:

'Recentelijk heb ik afscheid genomen als voorzitter van Rijnconsult, Akoesticum en de Vrije Hogeschool. Ik ben op dit moment nog voorzitter van Wild About Music, en lid van de raden van toezicht van Toneel Vakschool Rotterdam en de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW).

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben benaderd vanwege mijn netwerk en kennis en ervaring met vraagstukken rond bestuur en management.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ik vind certificering een interessant onderdeel van professionalisering van toezicht. Ook de relatief korte zittingsperiode trok mij aan. Ik heb mij voor maximaal twee jaar verbonden aan de organisatie.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb relatief weinig vooronderzoek gedaan. Het gaat om een overzichtelijke organisatie en een helder doel. De context is wel complexer dan ik dacht.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik organiseer thematafels en diners waarin ik kennismaak met onze deelnemers door over dilemma’s in toezicht van gedachten te wisselen. Zo sla ik twee vliegen in één klap.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De uitdaging is: hoe maken we van certificering een basisvoorwaarde voor toezicht houden? Het moet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zijn.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'In zekere zin komt in deze "klus" alles samen, als het om mijn toezichthoudende loopbaan gaat. Bovendien maakt "begeleiden van besturen en bestuurders" deel uit van mijn werk. Het versterkt elkaar.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik zat in aantal rollen aan de Irrgang-grens. Maar met de zwaarte van die rollen, vaak onbezoldigd, zat en zit ik er ruim onder. Ik zie het als een maatschappelijke dienst, niet als een bron van inkomen. Bovendien ben ik aan het afbouwen.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Ik ben er minimaal één en maximaal twee dagen per week mee bezig.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'We kunnen zeker béter toezicht gebruiken, maar vrijwel zeker níet méér toezicht. We hebben de neiging in de samenleving toezicht te gaan stapelen: we bouwen torens die toezicht niet beter maken, wel onoverzichtelijker. Een heel specifiek punt van zorg - ik ben politicoloog - is dat Eerste Kamerleden in het eerste jaar van hun aantreden hun toezichthoudende rollen, vaak betaald, gemiddeld verdubbelen. Leidt het een tot het ander? Ik sta daar als burger argwanend tegenover.'

Lees ook de column van Harry Starren in de vorige editie van Governance Update.