Projecten & Publicaties

Alle relevante en actuele kennis en best practices over het vak van toezichthouden hebben wij in huis, door te bladeren en te bestellen.

Een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De Toolkit richt zich op het commissariaat in het bedrijfsleven. Deze nieuwe Toolkit is meer dan de vorige edities work in progress. Natuurlijk is er volop aandacht voor bestaande wet- en regelgeving. Met name in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen die nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd.

Dit naslagwerk zet alle regels en gebruiken van het overleg binnen de driehoek raad van commissarissen, het bestuur en de ondernemingsraad voor u op een rij en geeft tips voor de praktijk. Ook maakt u kennis met de genomineerden en winnaars van de Driehoek 3D Trofee van de afgelopen jaren.

Een compleet nieuwe publicatie van de NVTZ en Nationaal Register gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. De publicatie is de opvolger van de succesvolle Toolkit Toezicht Zorg.

De Atlas Governance Pensioenfondsen balt ruim tien jaar ervaring samen op het gebied van pension fund governance. De volgende thema’s worden uitgebreid behandeld: managementcyclus, inrichting pensioenfonds, stakeholdermanagent en risicomanagement.

Op 5 oktober 2018 hebben wij dit onderzoek gepresenteerd over de relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector.

Op 12 maart 2019 is het onderzoek "Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland" overhandigd aan Hans de Boer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT in samenwerking met VNO-NCW.

Dit onderzoek is een eerste verkenning op het gebied van intern toezicht bij goede doelen. Het onderzoek brengt verschillende aspecten van het toezicht in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de vraag welke informatiebehoefte toezichthouders hebben en of er behoefte is aan een meer structurele informatieuitwisseling tussen toezichthouders.