De portefeuille van Annemiek Rutters

'Het meest belangrijke vind ik wat iedereen aan achtergrondkennis en persoonlijkheid meebrengt.'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam en hoofdfunctie:

Annemiek Rutters, lid raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis.

Nieuwe toezichtfunctie:

'Inmiddels ben ik alweer een jaar vicevoorzitter van de rvt bij Viva! Zorggroep, een benoeming op voordracht van de Cliëntenraad.'

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

'Lid raad van commissarissen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond.'

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik heb een duidelijk profiel: bedrijfsvoering en innovatie van zorgprocessen en het inbrengen van patiëntperspectief op elk niveau. Door mijn kennis en brede ervaring op deze gebieden kan ik me goed verplaatsen in de uitdagingen voor rvb/MT en de CR.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'In mijn dagelijks werk heb ik te maken met de het hele zorgnetwerk: VVT-instellingen zijn een belangrijke partner voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast is de ouderenzorg enorm in beweging en bestaat er spanning tussen de ambities richting de cliënten, de krapte op de arbeidsmarkt en de financiële ruimte. Ik lever graag een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en dat kan heel goed bij deze grote en diverse organisatie.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb gesprekken gevoerd, niet alleen tijdens de sollicitatieprocedure maar ook met VVT-bestuurders buiten Viva! Daarnaast heb ik me specifiek verdiept in de Viva!-stukken, zoals strategie en jaarrekeningen.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'In het afgelopen jaar heb ik – soms alleen, soms met de gehele raad – meerdere locaties bezocht, MT-leden gesproken en vergaderingen van de CR bijgewoond. Ook heb ik, voor mijn algemene ontwikkeling als toezichthouder, twee trainingen van NVTZ gevolgd. Daarnaast heb ik me natuurlijk ingelezen. 
Hoe het er in een verpleeghuis dagelijks aan toegaat, weet ik ook heel goed vanuit jarenlange persoonlijke ervaring.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Er zijn de komende jaren een paar grote uitdagingen die vragen om een heel goede samenwerking tussen rvt en rvb, plus een goede balans tussen investeren in de toekomst versus risico beperken. Deze uitdagingen zijn: de (lange termijn) bouwagenda, het aanpassen van de zorg vanwege de situatie op de arbeidsmarkt en de gevolgen van het overheidsbeleid ten aanzien van langer thuis wonen. Digitalisering gaat in feite bij al deze drie onderwerpen een grote rol spelen.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'De man/vrouw-verhouding en de leeftijdsopbouw is goed gespreid, evenals de ervaring met toezicht houden. Het meest belangrijke vind ik wat iedereen aan achtergrondkennis en persoonlijkheid meebrengt. We zijn per 1 januari 2023 gestart met twee nieuwe leden en dat ziet er voor onze raad veelbelovend uit.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Beide onderwerpen staan hoog op de agenda omdat ze onderdeel zijn van het meerjarenplan van Viva!. In de raad hebben we gezorgd voor voldoende expertise op dit gebied door hier met NR Governance heel specifiek op te selecteren bij de laatst bijgekomen leden.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Mijn hoofdfunctie zou ik echt niet kunnen combineren met meer dan twee commissariaten, dus dit speelt niet.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat wisselt natuurlijk, afhankelijk van de situatie waarin een organisatie zich bevindt. Ik besteedde in 2022 ongeveer vier uur per week aan Viva!.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'De aandacht die er in Nederland is gekomen voor “de rol van de toezichthouder”, de samenstelling van raden en de interactie met het bestuur is positief maar heeft ook een keerzijde: er dreigt meer energie te gaan naar de vorm dan de inhoud en dat leidt niet altijd tot een beter resultaat.'